Od marca 2019 przy ulicy Smulikowskiego 4 działa STREFA DLA MŁODZIEŻY. Tworzymy tutaj miejsce spotkań i aktywizacji młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Młodzież ma możliwość korzystania z szerokiej oferty pomocowej i rozwojowej. Celem działania jest przezwyciężanie kryzysu bezdomności, podejmowanie edukacji i pracy oraz właściwych terapii. Uczestnicy mają możliwość regulowania swojej sytuacji prawnej oraz uzyskania pomocy w zakwaterowaniu.

  • W pierwszej kolejności oferujemy indywidualne wsparcie asystentów, w ramach którego pomagamy młodym osobom w przezwyciężeniu różnych trudności i zaproponować rozwiązania dostosowane do potrzeb.
  • W zakresie zabezpieczenia zakwaterowania dysponujemy możliwością kwaterowania młodzieży w hostelu pracowniczym (nie wymaga to decyzji administracyjnych). Młodzież może przebywać w hostelu do 3 miesięcy (oferta jest skierowana również do młodzieży spoza Warszawy). Jednocześnie warszawska młodzież może korzystać z zakwaterowania w mieszkaniach treningowych (10 miejsc).
  • Uczestnicy programu mogą korzystać z pomocy specjalistów – prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty uzależnień.
  • Codziennie (poniedziałek-piątek) oferujemy ciepły, domowy posiłek przygotowywany przez nasz zespół we współpracy z uczestnikami.
  • Uczestnicy mogą brać udział w dodatkowych aktywnościach – warsztatach, wyjściach do kina, teatru czy działaniach sportowych (park trampolin, kręgle, rowery itp.).
  • Młodzież korzystająca z pomocy w ramach projektu może także otrzymać pomoc rzeczową dostosowaną do jej potrzeb (np. zakup biletów miesięcznych, artykuły higieniczne, ubrania).

Kontakt: 601405598; 693904044 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Zadanie: Strefa dla Młodzieży  – aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży  i młodych dorosłych w kryzysie bezdomności jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Pokonać Bezdomność. 

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!