Jak przeciwdziałać i jak interweniować w przypadku przemocy rówieśniczej – nad tymi zagadnieniami zastanawiali się specjaliści z kilku europejskich krajów biorący udział w projekcie STOP BULLYING.

Przez kilka dni w czasie wspólnego treningu eksperci pracujący z dziećmi i młodzieżą w Niemczech, Słowenii, Turcji, Rumunii, Włoszech i Polsce omawiali szereg zagadnień związanych z przemocą, która pojawia się w środowiskach szkolnych i placówkowych. Współpraca polegająca na wymianie doświadczeń, opierająca się na prezentacji metod i programów działania pozwalających eliminować przemoc z życia dzieci i młodzieży doprowadziła do stworzenia wspólnej publikacji, która jest udostępniana przez wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie.

– Publikacja stanowi zbiór wiedzy jaką zgromadziliśmy w czasie spotkania – mówi redagująca ją Agnieszka Sikora. – Mam nadzieję, że udało się nam stworzyć przydatny poradnik, który na różnych poziomach, we wszystkich grupach dzieci i młodzieży, pozwala budować właściwe postawy i skuteczniej radzić sobie z przemocą.

W publikacji zawarto kilka ważnych elementów. Przede wszystkim specjaliści zdefiniowali przemoc rówieśniczą i opisali ją z kilku perspektyw – ofiary, sprawcy, świadka. W publikacji omówione zostały sposoby działania sprawców, reakcje ofiar i konsekwencje przemocy dla wszystkich jej uczestników (biernych i czynnych). Przedstawiono formy i zakres przemocy dużą uwagę poświęcając temu zjawisku w sieci.

– Dziś wszyscy są podłączeni – dodaje Agnieszka Sikora. – Dzieci od najmłodszych lat korzystają z telefonów, ipodów, komputerów. Internet jest częścią rzeczywistości, przy jego wielu zaletach i korzyściach, które mamy z jego działania, nie możemy jednak zapominać o zagrożeniach, które tworzy, szczególnie w kontekście przemocy.

Publikacja zawiera także scenariusze działań profilaktycznych i wskazówki dla pracowników młodzieżowych, którzy stają w obliczu problemu.

STOP BULLYING

zapoznaj się z publikacją

Erasmus +

Projekt STOP BULLYING został zrealizowany w ramach programu ERASMUS+