Jak zapobiegać mowie nienawiści i jak uczyć dzieci i młodzież pozytywnej, swobodnej, niekrzywdzącej i wolnej od uprzedzeń komunikacji – to najważniejsze tematy międzynarodowego szkolenia, które zostało zorganizowane w Polsce przez Fundację po DRUGIE.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele siedmiu europejskich krajów: Polski, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Grecji, Litwy i Rumunii, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą lub przygotowują się do pracy z nimi. Uczestnicy przygotowali warsztaty, prelekcje i gry i zabawy socjoterapeutyczne wspierające budowanie prawidłowych postaw. Możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności oraz możliwość spojrzenia na problem mowy nienawiści z różnych perspektyw kulturowych jest bezcenną okazją do podnoszenia kwalifikacji kadr i tworzenia lepszych, efektywniejszych i uniwersalnych programów edukacyjnych.

W ramach szkolenia został zrealizowany film profilaktyczy, który już wkrótce będzie upowszechniany na stronach internetowych i profilach facebookowych organizacji partnerskich.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia zorganizują spotkania z kadrą pracującą z dziećmi i młodzieżą w swoich krajach i w ten sposób dzielić się będą zdobytą w czasie kilkudniowego spotkania wiedzą. Odbędą się również warsztaty dla dzieci i młodzieży, które wykorzystywać będą najciekawsze, poznane w czasie szkolenia metody pracy.

Fundacja po DRUGIE na treningu zaprezentowała własny, gotowy program edukacyjny poświęcony problemowi mowy nienawiści, który od kilku lat realizuje w placówkach resocjalizacyjnych. Program jest dostępny na stronie internetowej organizacji w wersji do pobrania.

Trening został zorganizowany w ramach Programu ERASMUS+.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!