sminarium weź Nie da się nikogo przekonać do tego, by nie sięgał po narkotyki wyjaśniając jedynie jakie mogą być tego konsekwencje. Trzeba mu pokazać, że życie bez narkotyków jest fajne, ekscytujące, ciekawe… – mówili praktycy i teoretycy, którzy spotkali się dziś na seminarium zorganizowanym przez Fundację po DRUGIE i Katedrę Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

ZOBACZ CO DZIAŁO SIĘ NA SEMINARIUM!


Wszystkiego dowiesz się zaglądając na kanał youtube FpD! 

Wystąpienie Agnieszki Sikory dotyczące projektu Weź, nie bierz 

Wystąpienie Anety Pawlińskiej z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Radomiu – Profilaktyka a Ty! 

Wystąpienie dr Tomasza Głowika dotyczące profilaktyki narkotykowej

Wystąpienie Anny Schmidt ze świetlicy socjoterapeutycznej o przeciwdziałaniu narkomanii na warszawskiej Pradze

Wystąpienie wychowawczyń z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2

O tym co dzieje się w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu – Aneta Matyja

Działania prowadzone w MOW nr 3 w Warszawie i w MOW Kolonia Ossa

Seminarium zostało zorganizowane jako forma podsumowania projektu „Weź, nie bierz” realizowanego przez FpD w trzech placówkach resocjalizacyjnych na Mazowszu. Miało na celu omówienie działań wynikających z projektu, jak również wymianę dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W podsumowaniu projektu wzięli udział wychowankowie placówek – MOW – Kolonia Ossa, MOW nr 3 w Warszawie i Zakładu Poprawczego w Laskowcu. Dla większości z nich spotkanie było pierwszą w życiu wizytą na uczelni wyższej. W czasie przerw spacerowali po korytarzach i przyglądali się studentom. Mieli możliwość poczuć atmosferę studenckiego życia – przyznawali, że ten klimat im się podoba.

W czasie seminarium ciężko było wychowankom zabrać głos. Sala była wypełniona po brzegi przez studentów – w gruncie rzeczy ludzi prawie w ich wieku, ale mających za sobą zupełnie inny scenariusz życia.

Wychowankowie MOW Kolonia Ossa pokazali własne sposoby, dzięki którym mają szansę trzymać się z dala od narkotyków.

– My po prostu śpiewamy – wyjaśniali.

Praktycy z placówek zaprezentowali prowadzone w ośrodkach działania, których celem jest przede wszystkim przygotowanie wychowanków do opuszczenia placówki, nie zaś adaptacja do jej warunków i zasad.

Aneta Matyja z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu opowiadała o programie, którego celem jest wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poza placówką.

– W ramach naszego projektu zabieramy wychowanków poza zakład. Idziemy do urzędu pracy, symulujemy rozmowy o pracę (ale bierze w nich udział prawdziwy przedsiębiorca! nie podstawiony wychowawca!) – wyjaśniała Aneta Matyja.

Anna Wiermiejczyk z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie opowiadała o działaniach harcerskich, które prowadzi w ośrodku.

– Harcerstwo to oczywiście zasady – mówiła – ale to również okazja do nauczenia się jak spędzać fajnie wolny czas. Organizujemy biwaki, obozy. Uczymy się tworzyć coś z niczego. Jeśli nasza młodzież połknie bakcyla takiej przygody, jest szansa, że w mniejszym stopniu będzie poszukiwać innych przygód.

Wychowawczynie MOW nr 2 w Warszawie przedstawiły program oparty na biblioterapii, który działa w placówce. Przez słowo, przez doświadczanie emocji zawartych w lekturze dziewczęta nie tylko uczą się, że warto czytać książki, ale mogą lepiej zrozumieć swoją własą sytuację, „przerobić” własne problemy, pozanać inną rzeczywistość.

– My jesteśmy od organizowania doświadczeń – mówiła jedna z wychowawczyń ośrodka, – przeżycie i wykorzystanie tych doświadczeń to już indywidualna sprawa każdej z dziewcząt, ale my jesteśmy od tego, żeby dać im szansę na spojrzenie na świat z różnych perspektyw.

W czasie seminarium o działaniach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy policji mówiła również przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. Wsytąpienie koncentrowało się wokół ogólnopolskiej akcji Profilaktyka a Ty.

O pracy z dziećmi i młodzieżą, ale również ich rodzinami w środowisku otwartym opowiedziała Anna Schmidt, która prowadzi na warszawskiej Pradze świetlicę socjoterapeutyczną.

– Wydajemy duże pieniądze w Polsce na resocjalizację, a tak niewiele wkładamy w profilaktykę. Tymczasem gdybyśmy inwestowali we wczesne działania interwencyjne, prewencyjne mielibyśmy zapewne mniejszy problem z młodzieżą, która często za to, że urodziła się i wychowała tam gdzie się wychowała, trafia do placówek. Może wreszcie czas zacząć się nad tym zastanawiać – proponowała Anna Schmidt.

Na koniec wszyscy uczestnicy wysłuchali wystąpienia dr Tomasza Głowika poświęconego zagadnieniom profilaktyki narkotykowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z EWALUACJĄ PROJEKTU – ZAJRZYJ!!! 

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Katedrą Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej. Projekt „Weź, nie bierz” został dofiansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logo_APS__skrot

mazowsze