„W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sytuacja nieletnich w ośrodkach resocjalizacyjnych będących w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka wymaga zmian systemowych” – napisał zastępca RPO, Ryszard Czerniawski.

W piśmie przesłanym do prezeski fundacji RPO podkreśla, iż brak zmian systemowych skierowanych do tej grupy dziewcząt nie pozwala na realizację konstytucyjnych zapisów mówiących o ochronie macierzyństwa i rodziny (art. 18 Konstytucji RP).

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowania prawne dotyczące nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich

RPO prowadzi korespondencję w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Sprawiedliwości. Te dwa resorty odpowiadają za dwa typy placówek, odpowiednio – młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze.

RPO na sytuację nieletnich ciężarnych i matek zwrócił uwagę jeszcze na początku 2013 roku, co zostało zawarte w Krajowym Mechanizmie Prewencji. Warto podkreślić, że było to efektem działań rozpoczętych przez Fundację po DRUGIE.

Fundacja prowadzi projekt „Chcę być z Tobą MAMO!”, którego celem jest wsparcie macierzyństwa nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Organizacja zabiega o utworzenie oddziałów, które umożliwiłyby dziewczętom naukę prawidłowych postaw rodzicielskich, a ich dzieciom bycie u boku swoich mam.

W 2013 roku projekt był realizowany w oparciu o dofinansowanie ze środków Fundacji Batorego.