Fundacja po DRUGIE i Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji HORYZONT zorganizowały konferencję szkoleniową dla służb związanych z resocjalizacją nieletnich w Zakopanem. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy placówek resocjalizacyjnych, kuratorzy i pedagodzy oraz psycholodzy z RODK.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących codziennych trudności związanych zarówno z systemem resocjalizacji jak i samą pracą z nieletnimi. Istotnym elementem była również wymiana dobrych praktyk między praktykami.

Konferencja pokazała, że środowisko ma dużą potrzebę rozmowy i dyskusji na temat codziennych problemów. Praktycy zwracali uwagę na fakt, iż nadmiar obowiązków związany głównie z rozrośniętą biurokracją powoduje, że najistotniejsze elementy pracy stają się jedynie jej tłem.

– Mam więcej papierów do wypełnienia niż wychowanków – narzekali w kuluarach.

Praktycy zwracali uwagę na konieczność nawiązywania współpracy międzysektorowej i poszukiwania wspólnej drogi do pracy z nieletnim, ale również jego rodziną. Podkreślano, iż jednym z największych kłopotów, który często staje na drodze do dobrych wyników procesu resocjalizacji jest konieczność powrotu nieletniego do domu rodzinnego. Zazwyczaj jest to powrót do domu, w którym nic się nie zmieniło – nadal panują przemoc i alkohol. Właśnie dlatego duży nacisk powinien być położony na działanie na kilku płaszczyznach. Praca resocjalizacyjna nie powinna się ograniczać tylko do działań w placówce, ale powinna odbywać się w porozumieniu z służbami działającymi w środowisku nieletniego.

Ogromne emocje i szeroką dyskusję wzbudził projekt Fundacji po DRUGIE „Chcę być z Tobą MAMO!”, którego celem jest utworzenie oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt. Fakt, iż działanie to wzbudza kontrowersje był widoczny już w przeprowadzonych przez dr Renatę Szczepanik badaniach, z których wynika, że 40% wychowawców placówek jest przeciwnych proponowanym rozwiązaniom.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka. Głos zabrali także zaproszeni przez organizatorów goście: prof. Monika Płatek, dr Anna Kieszkowska, dr Renata Szczepanik, ppłk Grażyna Bartosińska (zastępca dyrektora Okręgowego Inspektoratu SW w Warszawie).

Konferencja pokazała, iż wymiana doświadczeń i możliwość omawiania bieżących problemów związanych z resocjalizacją nieletnich jest niezwykle inspirująca i pozwala spojrzeć świeżym okiem na pracę wychowawczą.

[nggallery id=35]