22 – 25.09.2013 w Zakopanem Fundacja po DRUGIE i Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji HORYZONT organizują konferencję pt. „Rozwój i przyszłość” skierowaną do kadry ośrodków resocjalizacyjnych jak również teoretyków i służb zajmujących się resocjalizacją nieletnich (sędziów rodzinnych, kuratorów, funkcjonariuszy Policji)

W ramach konferencji zaplanowano dwa bloki tematyczne:

Zmiany w systemie resocjalizacji nieletnich – teoria, projekty, praktyka.
Wymiana dobrych praktyk – działania zmierzające do budowania prawidłowych postaw społecznych wśród wychowanków Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

Celem konferencji jest omówienie trudności występujących w codziennym funkcjonowaniu placówek oraz przedstawienie programów oddziaływań, projektów wspierających budowanie prawidłowych postaw wśród wychowanków i wymiana dobrych praktyk między kadrą ośrodków oraz służb związanych z procesem resocjalizacji nieletnich. Konferencja umożliwi zebranie istotnych informacji dotyczących praktyki związanej z funkcjonowaniem placówek oraz na dalszym etapie przedstawienie do publicznej wiadomości informacji na podstawie opracowanego w ramach konferencji materiału.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz sędziowie sądów rodzinnych.

Drugi dzień konferencji dotyczyć ma przede wszystkim codziennych działań i projektów realizowanych w placówkach jak również ma umożliwić praktykom oraz teoretykom szeroką dyskusję na temat codzienności i przyszłości placówek.

UWAGA!!!

1 sierpnia rusza nabór prelegentów!!! Wystąpienie w ramach organizowanej konferencji jest szansą na podzielenie się sukcesami jak również trudnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Zaproponowane przez prelegentów tematy będą poddane dyskusji.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny w wersji do pobrania.

Formularze należy odsyłać drogą mailową: fundacja@podrugie.pl

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI – TUTAJ.

22 września (od godz.18.00) zaplanowany jest przyjazd uczestników – wyjazd 25 września (do 11.00).

Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie (od 23 września) oraz miłą atmosferę – zaplanowano m.in. wieczór z góralską kapelą!!!

Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz zaświadczenia udziału w konferencji.

Koszt: 600 zł/osoba

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia pobytu weekendowego w promocyjnej cenie (60zł/osoba)

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI są przyjmowane również drogą mailową – fundacja@podrugie.pl lub telefonicznie: 693904044

ZOBACZ OŚRODEK – TUTAJ – OSW BALTICA – ZAKOPANE