Fundacja po DRUGIE kolejny raz rozpoczęła realizację projektu „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę”, który ma uchronić młodzież z placówek resocjalizacyjnych przed bezdomnością i pomóc w przygotowaniu do samodzielnego życia.

Program jest realizowany już kolejny raz w placówkach resocjalizacyjnych na terenie Mazowsza. Składa się z dwóch modułów – debat i wizyt studyjnych organizowanych dla wszystkich uczestników oraz zajęć realizowanych w placówkach w oparciu o stworzony przez Fundację po DRUGIE scenariusz zajęć warsztatowych.

W tym roku w projekcie bierze udział z Zakładu Poprawczego w Falenicy i w Laskowcu, młodzież z MOW w Jaworku, Wierzbicy oraz z dwóch warszawskich placówek przy Strażackiej i przy Patriotów.

Działanie rozpoczęło się wspólnym spotkaniem kadry i przedstawicieli FpD, w czasie którego omówiony został program edukacyjny i kolejne etapy działania. W programie wykorzystane jest specjalne narzędzie edukacyjne zwane „Samodzielnikiem”. Otrzymują go wszystkie uczestniczki i uczestnicy i programu i pracują nad nim indywidualnie. Narzędzie pozwala im na zapisanie i utrwalenie wiedzy niezbędnej w procesie usamodzielnienia i odnosi się do ich osobistej sytuacji. Pozwala na porządkowanie i gromadzenie ważnych informacji i lepsze poruszanie się po świecie po wyjściu z placówki.

 

SAMODZIELNIK

informacje o projekcie

W placówkach ruszyły warsztaty prowadzone w oparciu o zaproponowany przez Fundację po DRUGIE program i odbyła się już pierwsza, niezwykle ważna debata z udziałem młodzieży.

Spotkanie zostało zorganizowane w Centrum Pomocy Bliźniemu prowadzonym przez Stowarzyszenie Monar. Młodzież miała okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu ośrodka, a także zbliżyć do problemów z jakimi młodzi i starsi ludzie trafiają poszukując pomocy.

Największe wrażenie na uczestnikach wywarła rozmowa z mieszkającą przy Marywilskiej młodzieżą zmagającą się z problemem uzależnienia. Mieszkańcy ośrodka w sposób niezwykle otwarty i sugestywny podzielili się swoim doświadczeniem. Dziewczęta i chłopcy z placówek słuchali ich wyznań nie kryjąc wzruszenia. Większość z nich poznała czym jest uzależnienie. Zwykle dotyczy ono członków ich rodzin, często jest także ich własnym problemem.

W kolejnej debacie młodzież spotka się z byłymi wychowankami placówek obecnie przybywającymi w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Fundację po DRUGIE.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę” został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!