Fundacja po DRUGIE rozpoczyna realizację projektu PRZESTRZEŃ DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, którego celem jest wsparcie w aktywizacji zawodowej oraz społecznym funkcjonowaniu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa-Bielany.

Poniżej zamieszczamy zaproszenia dotyczące składania ofert do współpracy w ramach projektu na następujących stanowiskach (po kliknięciu określonego stanowiska można przeczytać o warunkach zatrudnienia oraz składania ofert).

EKSPERT DO SPRAW KONSULTACJI WYCHOWAWCZYCH

TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

JOB COACH

TRENER UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Projekt „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020