Jak pracować z młodzieżą, która często w kontekście przemocy występuje w podwójnej roli – ofiar i sprawców. Jak porządkować wiedzę i jak wyposażyć młodych ludzi w narzędzia i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości prowadzić życie bez przemocy. Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w opracowanych przez Fundację po DRUGIE scenariuszach zajęć warsztatowych.

Scenariusze powstały z myślą o młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych. Stworzone przez specjalistów materiały odnoszą się przede wszystkim do zagadnień związanych z przemocą w rodzinie, umożliwiają młodzieży rozumienie form i mechanizmów przemocy.

– W ubiegłym roku stworzyliśmy scenariusze do czterech bloków zajęć warsztatowych – opowiada Agnieszka Sikora, współautorka projektu. – Pilotażowo przeprowadziliśmy warsztaty w dwóch placówkach – z dziewczętami i chłopcami, co pozwoliło nam dopasować zajęcia do ich potrzeb i odpowiednio „przerobić” scenariusze. W tym roku dopracowaliśmy nasz program i poszerzyliśmy go o kolejny, ważny blok.

Nowy program zajęć odnosi się do przeciwdziałania stosowania przemocy w przyszłości. Składa się z ćwiczeń, które mają pobudzić uczestników i uczestniczki do refleksji nad własnym życiem i wyborami, których dokonują.

– Ten blok jest niezwykle ważny, bo pozwala młodzieży wejrzeć w samą siebie i lepiej przygotować się do dorosłego życia – dodaje Agnieszka Sikora. – Jednocześnie pozwala na lepsze wykorzystanie wiedzy, którą uczestnicy zdobywali w ramach czterech pierwszych bloków.

Scenariusze zajęć warsztatowych w wersji do pobrania poniżej.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Został objęty honorowym patronatem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.