Jak wspierać macierzyństwo nieletnich dziewcząt? Jakie narzędzia systemowe mogą być pomocne w pracy z nimi? Oddajemy w Państwa ręce poradnik dla specjalistów, którzy pracują z nieletnimi ciężarnymi i matkami. Zebraliśmy w nim szereg wskazówek, które mogą być pomocne w codziennych działaniach.

Poradnik jest adresowany do pracowników służb integracji społecznej (kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wychowawców), którzy w codziennej pracy spotykają się z ciężarnymi i rodzącymi dzieci nastolatkami. Koncentruje się on wokół problemów tych dziewcząt, które poza wczesnym rodzicielstwem, od dziecka mierzą się z trudną sytuacją rodzinną (wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, grup dotkniętych ubóstwem, przemocą i szeregiem innych patologii społecznych), a także pobytem w placówkach zarówno tych o charakterze opiekuńczym jak i resocjalizacyjnym.

W publikacji zawarliśmy informacje dotyczące diagnozy dziewcząt (ich potencjałów jak i deficytów), ale przede wszystkim wskazówki pozwalające na skierowanie do nich takich oddziaływań, które stanowią odpowiednie wsparcie w macierzyństwie, rozwoju społecznym i zawodowym.

Nasza publikacja jest odpowiedzią na liczne maile, telefony, zapytania kierowane do Fundacji po DRUGIE na przestrzeni ostatnich lat. Odkąd nasza organizacja zajęła się problemem nieletnich matek, kilka razy w miesiącu otrzymujemy zgłoszenia zarówno od dziewcząt jak i od pracowników służb integracji społecznej. Wszyscy pytają o radę i pomoc w rozwiązaniu sytuacji. Najczęściej pojawiające się pytanie dotyczy możliwości umieszczenia nieletniej matki w miejscu, w którym mogłaby przebywać razem z dzieckiem. To pytanie odnosi się zarówno do dziewcząt wychowujących się i przebywających w rodzinach dysfunkcjonalnych jak i do dziewcząt przebywających w różnego typu placówkach.

Opracowanie, które powstało we współpracy kilku specjalistów, zawiera informacje, które powinny okazać się przydatne w pracy z nieletnią matką. Powinny one pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wykorzystania narzędzi systemowych, ale również metod pracy z dziewczętami, które przedwcześnie rodzą dzieci.

Przedwczesne macierzyństwo nieletnich

Poradnik dla specjalistów

Poradnik powstał w ramach realizowanego przez Fundację po DRUGIE projektu „Chcę być z Tobą MAMO!” dofinansowanego ze środków Fundacji VELUX

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!