Przeciwdziałanie bezdomności

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie bezdomności młodzieży (programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w placówkach) oraz interwencję w sytuacjach kryzysu bezdomności.
W Warszawie realizujemy program mieszkań treningowych dedykowany młodzieży zagrożonej bezdomnością oraz bezdomnej. Prowadzimy również działania, które wspierają prawidłową integrację społeczną byłych wychowanek i wychowanków placówek (resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) poprzez edukację, aktywizację zawodową, pracę socjalną.

Jak osiągnąć samodzielność

Więcej samodzielności i odpowiedzialności i jak najmniej działania za nas – mówią wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych, którzy brali udział w projekcie Fundacji po DRUGIE pt. Co mnie czeka gdy stąd wyjdę.

czytaj dalej

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna – tak chcemy nazywać to, co powinno stać się udziałem młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.

czytaj dalej

Przygotowanie do startu

Dziewczęta i chłopcy trafiają do ośrodków z ogromnym bagażem doświadczeń – niestety często złych, dramatycznych, kształtujących w nich poczucie krzywdy, braku zaufania i strach.

czytaj dalej

Na starcie

Mieszkania treningowe dla byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – kolejny etap projektu.

czytaj dalej

Co mnie czeka gdy stąd wyjdę

Co mnie czeka gdy stąd wyjdę – to najważniejsze pytanie, które stawia sobie (lub stawiać sobie powinna) młodzież przebywająca w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

czytaj dalej

Trudna dorosłość

Dużo sukcesów i trochę problemów – tak można podsumować pierwszy miesiąc programu mieszkań treningowych prowadzonego przez Fundację po DRUGIE w Warszawie.

czytaj dalej