Przeciwdziałanie bezdomności

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie bezdomności młodzieży (programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w placówkach) oraz interwencję w sytuacjach kryzysu bezdomności.
W Warszawie realizujemy program mieszkań treningowych dedykowany młodzieży zagrożonej bezdomnością oraz bezdomnej. Prowadzimy również działania, które wspierają prawidłową integrację społeczną byłych wychowanek i wychowanków placówek (resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) poprzez edukację, aktywizację zawodową, pracę socjalną.

Zderzenie z samodzielnością

Młodzież z 7 placówek resocjalizacyjnych na Mazowszu wzięła udział w projekcie „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę – edycja II.”

czytaj dalej

Pierwsze chwile wolności

Poradnik dla młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne zawierający najważniejsze zagadnienia związane z usamodzielnieniem.

czytaj dalej

NOWE.. co mnie czeka

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa Agnieszki Sikory pt. „Nowe co mnie czeka”.

czytaj dalej

Przygotowanie do dorosłości

Jak zadbać o przyszłość i jak wykorzystać właściwie czas spędzany w placówce w projekcie „Co mnie czeka gdy stąd wyjdę”.

czytaj dalej

Jak działa Punkt Zwrotny?

Nie wiesz od czego zacząć, bo właśnie opuściłeś placówkę? Chcesz znaleźć dobrą pracę? Marzysz o lepszym wykształceniu? Nie masz gdzie mieszkać? W warszawskim Punkcie Zwrotnym dostaniesz wsparcie w starcie w dorosłe i samodzielne życie.

czytaj dalej

Jak osiągnąć samodzielność

Więcej samodzielności i odpowiedzialności i jak najmniej działania za nas – mówią wychowanki i wychowankowie placówek resocjalizacyjnych, którzy brali udział w projekcie Fundacji po DRUGIE pt. Co mnie czeka gdy stąd wyjdę.

czytaj dalej

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna – tak chcemy nazywać to, co powinno stać się udziałem młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.

czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest