Przeciwdziałanie bezdomności

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie bezdomności młodzieży (programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w placówkach) oraz interwencję w sytuacjach kryzysu bezdomności.
W Warszawie realizujemy program mieszkań treningowych dedykowany młodzieży zagrożonej bezdomnością oraz bezdomnej. Prowadzimy również działania, które wspierają prawidłową integrację społeczną byłych wychowanek i wychowanków placówek (resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) poprzez edukację, aktywizację zawodową, pracę socjalną.

Strefa dla młodzieży

Od marca 2019 przy ulicy Smulikowskiego 4 działa STREFA DLA MŁODZIEŻY. Tworzymy tutaj miejsce spotkań i aktywizacji młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) znajdujących się w kryzysie bezdomności. Młodzież ma możliwość korzystania z szerokiej...

czytaj dalej

Pozytywnie zintegrowani

Młodzież z terenów rewitalizowanych warszawskiej Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka uczestniczyła w działaniach projektu "Pozytywna Integracja Społeczna". Uczestnicy działania (w 2018 roku przystąpiło do niego 33 nowych osób znajdujących się w trudnej...

czytaj dalej

Coraz lepsi

W 2018 roku w programie mieszkań treningowych wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn. Zdecydowana większość miała za sobą doświadczenie pobytu w instytucji.
czytaj dalej

Praca na rzecz zmiany

52 osoby brały udział w projekcie mającym na celu zapobieganie bezdomności. Są sukcesy! Jest zmiana!
czytaj dalej

Aktywni

Kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb oferowane przez FpD pozwala na zdecydowaną poprawę sytuacji młodzieży w kryzysie bezdomności.
czytaj dalej

Mieszkańcy na swoim

Kolejni uczestnicy projektu mieszkań treningowych skierowanego do młodzieży w kryzysie bezdomności zakończyli swój udział z sukcesem!
czytaj dalej

Praca nad zmianą

O pracy z młodzieżą w kryzysie bezdomności. Fundacja po DRUGIE realizuje projekt, w ramach którego młodzi ludzie starają się zmienić swoje życie.
czytaj dalej

Ja. Nie biorę.

Ruszyła rekrutacja do projektu "Ja. Nie biorę", którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest