Przeciwdziałanie bezdomności

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie bezdomności młodzieży (programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w placówkach) oraz interwencję w sytuacjach kryzysu bezdomności.
W Warszawie realizujemy program mieszkań treningowych dedykowany młodzieży zagrożonej bezdomnością oraz bezdomnej. Prowadzimy również działania, które wspierają prawidłową integrację społeczną byłych wychowanek i wychowanków placówek (resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) poprzez edukację, aktywizację zawodową, pracę socjalną.

Praca na rzecz zmiany

52 osoby brały udział w projekcie mającym na celu zapobieganie bezdomności. Są sukcesy! Jest zmiana!

czytaj dalej

Aktywni

Kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb oferowane przez FpD pozwala na zdecydowaną poprawę sytuacji młodzieży w kryzysie bezdomności.

czytaj dalej

Mieszkańcy na swoim

Kolejni uczestnicy projektu mieszkań treningowych skierowanego do młodzieży w kryzysie bezdomności zakończyli swój udział z sukcesem!

czytaj dalej

Praca nad zmianą

O pracy z młodzieżą w kryzysie bezdomności. Fundacja po DRUGIE realizuje projekt, w ramach którego młodzi ludzie starają się zmienić swoje życie.

czytaj dalej

Ja. Nie biorę.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Ja. Nie biorę”, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

czytaj dalej

Warzywa i owoce na start

Od stycznia producenci i dystrybutorzy żywności działający na Rynku Hurtowym w Broniszach wspierają swoimi dostawami podopiecznych Fundacji po DRUGIE.

czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest