Przeciwdziałanie bezdomności

Fundacja po DRUGIE prowadzi szereg działań mających na celu zarówno przeciwdziałanie bezdomności młodzieży (programy edukacyjne i profilaktyczne realizowane w placówkach) oraz interwencję w sytuacjach kryzysu bezdomności.
W Warszawie realizujemy program mieszkań treningowych dedykowany młodzieży zagrożonej bezdomnością oraz bezdomnej. Prowadzimy również działania, które wspierają prawidłową integrację społeczną byłych wychowanek i wychowanków placówek (resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych) poprzez edukację, aktywizację zawodową, pracę socjalną.

Mieszkania treningowe 2018-2019

Mieszkania treningowe dedykowane młodzieży i młodym dorosłym (18-25 lat) są prowadzone przez Fundację po DRUGIE od 2015 roku. Przez te lata program rozwija się i korzysta z niego (z dobrym skutkiem) coraz więcej młodych ludzi.W ramach mieszkań młodzież uzyskuje...

czytaj dalej

Strefa dla młodzieży

Od marca 2019 przy ulicy Smulikowskiego 4 działa STREFA DLA MŁODZIEŻY. Tworzymy tutaj miejsce spotkań i aktywizacji młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) znajdujących się w kryzysie bezdomności. Młodzież ma możliwość korzystania z szerokiej...

czytaj dalej

Pozytywnie zintegrowani

Młodzież z terenów rewitalizowanych warszawskiej Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka uczestniczyła w działaniach projektu "Pozytywna Integracja Społeczna". Uczestnicy działania (w 2018 roku przystąpiło do niego 33 nowych osób znajdujących się w trudnej...

czytaj dalej

Coraz lepsi

W 2018 roku w programie mieszkań treningowych wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn. Zdecydowana większość miała za sobą doświadczenie pobytu w instytucji.
czytaj dalej

Praca na rzecz zmiany

52 osoby brały udział w projekcie mającym na celu zapobieganie bezdomności. Są sukcesy! Jest zmiana!
czytaj dalej

Aktywni

Kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych potrzeb oferowane przez FpD pozwala na zdecydowaną poprawę sytuacji młodzieży w kryzysie bezdomności.
czytaj dalej

Mieszkańcy na swoim

Kolejni uczestnicy projektu mieszkań treningowych skierowanego do młodzieży w kryzysie bezdomności zakończyli swój udział z sukcesem!
czytaj dalej

Praca nad zmianą

O pracy z młodzieżą w kryzysie bezdomności. Fundacja po DRUGIE realizuje projekt, w ramach którego młodzi ludzie starają się zmienić swoje życie.
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest