Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej Celem jest zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i młodych dorosłych. Beneficjentami mogą być kobiety i mężczyźni (18-25 lat)...
OD-NOWA

OD-NOWA

OD-NOWA Zadanie jest skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i ma na celu wsparcie ich w budowaniu samodzielności i poprawie funkcjonowania społecznego, w tym poprawie jakości ich życia oraz zwiększeniu ich...
MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC

MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC

MASZ MOC – pokonaj PRZEMOC Zadanie skierowane jest do młodzieży (15-25 lat) doświadczającej przemocy, jak również stosującej przemoc. W ramach zadania młodzież ma możliwość skorzystania z oferty: pomocy pedagogicznej (współpraca z pedagogiem zmierzająca do poprawy...
Punkt Wyjścia

Punkt Wyjścia

Punkt Wyjścia Zadanie skierowane jest do dwóch grup odbiorców – młodzieży doświadczającej bezdomności i korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE oraz dorosłych mieszkańców Ośrodka Tylko prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.  W zadaniu biorą udział...
Ja nie biorę

Ja nie biorę

Ja nie biorę 4.0 Zadanie ma na celu wspieranie procesu reintegracji społecznej i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Polega na...