Razem, lepiej, inaczej

Razem, lepiej, inaczej

Razem, lepiej, inaczej  Zadanie ma na celu wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania produktów...
Ja nie piję 5.0

Ja nie piję 5.0

Ja nie piję 5.0 Piąta edycja programu edukacyjnego dotyczacego profilaktyki picia w ciąży. Program skierowany jest do dziewcząt w wieku 15 – 25 lat z województwa mazowieckiego. Uczestniczki biorą udział w warsztatach, podczas których dowiadują się o wpływie...
Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży Projekt zaplanowany na lata 2021-2023 dotyczy realizacji corocznej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która odbywa się w dniach 1-19 listopada, a także działaniach...
Mniej Więcej

Mniej Więcej

Mniej Więcej  Projekt jest skierowany do młodzieży korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE doświadczającej bezdomności, uzależnionych i zażywających substancje psychoaktywne, w tym alkohol w sposób szkodliwy. Celem jest przede wszystkim: redukcja szkód...
Online support for youth

Online support for youth

Online support for youth Jak wspierać młodzież podejmującą ryzykowne zachowania? Jak prowadzić skuteczną profilaktykę, w szczególności, gdy co pewien czas pojawia się lockdown i konieczność pozostania w domu i pracy na odległość. Na te pytania staramy się odpowiedzieć...