YOUTH WITHOUT FAMILY

YOUTH WITHOUT FAMILY

YOUTH WITHOUT FAMILY Projekt jest odpowiedzią na rosnący w Europie problem sieroctwa społecznego młodzieży związany m.in. z emigracją ekonomiczną rodzin i rosnącą liczbą uchodźców, wśród których znajdują się również osoby młode pozostające bez wsparcia bliskich...
Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości

Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży i młodych dorosłych Program jest skierowany do młodych kobiet i mężczyzn (18-25 lat) z województwa mazowieckiego doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą...
Strefa dla Młodzieży 2020

Strefa dla Młodzieży 2020

Strefa dla Młodzieży 2020 Zadanie skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-25 lat) doświadczających bezdomności. W ramach zadania uczestnicy mogą skorzystać z: zakwaterowania w hostelu wsparcia opiekuna hostelu, który czuwa nad przestrzeganiem regulaminu,...
Chcę być z Tobą MAMO!

Chcę być z Tobą MAMO!

Chcę być z Tobą MAMO! We współpracy z Fundacją UNAWEZA (https://www.unaweza.org/) prowadzoną przez Martynę Wojciechowską budujemy dom dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Dom ma być miejscem wyjątkowym, w którym młode dziewczęta (zwykle...
Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej

Krok dalej – krok bliżej Celem jest zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i młodych dorosłych. Beneficjentami mogą być kobiety i mężczyźni (18-25 lat)...