Punkt Wyjścia

Punkt Wyjścia

Punkt Wyjścia Zadanie skierowane jest do dwóch grup odbiorców – młodzieży doświadczającej bezdomności i korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE oraz dorosłych mieszkańców Ośrodka Tylko prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.  W zadaniu biorą udział...
Ja nie biorę

Ja nie biorę

Ja nie biorę 4.0 Zadanie ma na celu wspieranie procesu reintegracji społecznej i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Polega na...
Ja nie piję

Ja nie piję

Ja nie piję Zadanie realizowane na terenie województwa mazowieckiego od 1 czerwca do 15 grudnia 2020. Projekt stanowił kontynuację poprzednich edycji projektu: „Ja. Nie piję”, „Ja. Też nie piję”, „Ja. Nie piję 3.0″. Celem zadania było podniesienie...
THE BOND

THE BOND

THE BOND Zadanie realizowane w międzynarodowym partnerstwie dotyczące nastoletniego macierzyństwa. W projekcie biorą udział organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Białorusi i Polski. Celem projektu jest podnoszenie umiejętności specjalistów pracujących...