Współpraca międzynarodowa

Nie wyważamy otwartych drzwi i chętnie poszukujemy dobrych rozwiązań i metod działania w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym wśród naszych zagranicznych partnerów. Fundacja po DRUGIE posiada sieć organizacji partnerskich z całej Europy, w ramach której rozwijane są umiejętności kadr oraz współtworzone są nowe rozwiązania systemowe wspierające młodzież znajdującą się na marginesie społeczeństw.

Close

Pin It on Pinterest