TRAMPOLINA DO BEZPIECZNEJ DOROSŁOŚCI, edycja III

Kolejny raz Fundacja po DRUGIE realizuje program „Trampolina do bezpiecznej dorosłości”, w ramach którego młodzież doświadczająca bezdomności, przebywająca na terenie Mazowsza i docierająca do Warszawy, może uzyskać dodatkowe wsparcie.

W ramach programu uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia:

  • asystentów, którzy wspólnie z nimi przygotują plan działania i będą towarzyszyć w jego realizacji;
  • pakietu na start, czyli pomocy rzeczowej niezbędnej do momentu uzyskania przez młodzież własnych funduszy;
  • indywidualnego treningu planowania, w ramach którego młodzież będzie mogła uczyć się w jaki sposób realizować zaplanowane cele i utrzymać motywację, ale również uzyska pomoc w planowaniu codzienności;
  • terapeuty uzależnień – przeprowadzającego diagnozę i wskazującego uczestnikom właściwe rozwiązania (leczenie w placówkach zamkniętych, terapie ambulatoryjne) oraz wspierającego tych, którzy odbyli leczenie i wymagają pomocy w zakresie zapobiegania nawrotom;
  • pośrednictwa pracy i pomocy prawnej.

Celem udzielanego wsparcia jest taka praca z uczestnikiem, która przekłada się na poprawę jego sytuacji, w szczególności zmierza do uregulowania sytuacji mieszkaniowej i wyjścia z kryzysu.

„Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych dorosłych, edycja III, 2022″ został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego