Online support for youth

Jak wspierać młodzież podejmującą ryzykowne zachowania? Jak prowadzić skuteczną profilaktykę, w szczególności, gdy co pewien czas pojawia się lockdown i konieczność pozostania w domu i pracy na odległość.

Na te pytania staramy się odpowiedzieć wspólnie z naszymi partnerami w projekcie „Online suport for youth in risk” realizowanym w ramach programu ERASMUS+.

Nasi partnerzy: portugalska organizacja SOPRO, grecka organizacja Social Welfare Center of Central Macedonia, Fio.PSD z Włoch oraz SLOVENSKO ZDRUZENJE ZAZMANJSEVANJESKODLJIVIH POSLEDIC DROGDROGART DRUSTVO ze Słowenii.

Wspólnie z partnerami opracujemy kilka narzędzi, które mamy nadzieję okażą się przydatne zarówno dla młodzieży jak i dla specjalistów.

Blogi od młodzieży do młodzieży

Młodzi ludzie w kryzysie przy pomocy specjalistów stworzą wpisy na blogi, w których będą dzielić się informacjami na temat pojawiających się trudności i sposobów ich pokonywania.

Platforma wsparcia online

Platrofma będzie punktem wsparcia specjalistycznego dla osób pracujących z młodzieżą w kryzysie. Młodzi ludzie korzystający z platformy będą mieli dostęp zarówno do wsparcia peer-edukatorów jak i specjalistów.

Handbook dla specjalistów

Handbook zapewni zbiór wytycznych do pracy z młodzieżą w kryzysie zarówno w formie online jak i na żywo. Będzie to forma interaktywnych publikacji powiązanych z forum dyskusyjnym, na którym odbiorcy będą mieli możliwość dodania swoich komentarzy oraz pomysłów, co pozwoli na wymianę doświadczeń i nabycie nowej wiedzy.

E-publikacje dla specjalistów

Publikacje dla specjalistów oparte będą na rozwijaniu metod pracy z młodzieżą w kryzysie. Zawartość e-publikacji będzie konsultowana z młodymi ludźmi, którzy doświadczyli w swoim życiu jednej lub wielu sytuacji takich jak: przemoc, ubóstwo, bezdomność czy uzależnienie.

Projekt „Online support for youth” jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Partnerzy:

Unaweza
Bandi
Fundacje VELUX