OD-NOWA

Zadanie jest skierowane do młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i ma na celu wsparcie ich w budowaniu samodzielności i poprawie funkcjonowania społecznego, w tym poprawie jakości ich życia oraz zwiększeniu ich integracji społecznej.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  • konsultacje psychologiczne
  • wsparcie asystenta
  • grupa samopomocowa
  • kształtowanie umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem i prowadzenia domu (porządki, zakupy, przygotowywanie posiłków)
  • grupa wolontariacka (2 razy w miesiącu)
  • animacje (1 raz w miesiącu – grupowe aktywności organizowane we współpracy z młodzieżą np. ognisko, wyjście do parku trampolin, wyjście do kina itp.)

Rekrutacja do projektu jest realizowana w trybie ciągłym, do końca grudnia 2020 roku.

Kontakt: agnieszka.sikora@podrugie.pl; 693 90 40 44

Projekt „OD-NOWA” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej