Mniej Więcej 

Projekt jest skierowany do młodzieży korzystającej ze wsparcia Fundacji po DRUGIE doświadczającej bezdomności, uzależnionych i zażywających substancje psychoaktywne, w tym alkohol w sposób szkodliwy.

Celem jest przede wszystkim:

  • redukcja szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych w tym alkoholu oraz readaptacja społeczna i zawodowa młodzieży i młodych dorosłych (18-26 lat) doświadczających bezdomności.
  • wzmacnianie kompetencji i umiejętności kadry pracującej na rzecz młodzieży w kryzysie bezdomności, która jest uzależniona lub zażywa szkodliwie środki psychoaktywne, w tym alkohol.

Do uczestników zostaną skierowane następujące formy wsparcia, które wpływać będą na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, wspierać budowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do poprawy sytuacji i wyjścia z kryzysu bezdomności:

  • wsparcie asystentów
  • konsultacje z terapeutą uzależnień
  • grupa wsparcia
  • działania animacyjne (kształtujące nowe, konstruktywne potrzeby spędzania wolnego czasu)
  • pomoc prawna

Przedstawiamy ewaluację projektu za 2021 rok.

Zadanie jest zaplanowane na 2021 i 2022 rok i zostało dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.