Mieszkania treningowe – bezpieczna przestrzeń dla młodzieży w kryzysie bezdomności

W 2015 roku Fundacja po DRUGIE otworzyła w Warszawie pierwsze w Polsce mieszkania treningowe dla młodzieży po placówkach resocjalizacyjnych. Organizacja obecnie dysponuje 8 miejscami dla dziewcząt i chłopców zagrożonych bezdomnością, wywodzących się ze stolicy. Celem projektu jest wsparcie młodzieży w procesie pozytywnej integracji społecznej i usamodzielnieniu.

Projekt jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Close

Pin It on Pinterest