Ja nie piję

Celem projektu jest profilaktyka FAS (płodowy zespół alkoholowy). Zadanie skierowane jest do dziewcząt (od 15 roku życia) przebywających w pieczy zastępczej, placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych dla nieletnich.

Uczestniczki biorą udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których nabywają wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym postępowaniem ciężarnej kobiety, w szczególności rezygnacją z alkoholu.

Jednocześnie na zajęciach dziewczęta omawiają takie zagadnienia jak: wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny, sposoby radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemu alkoholowego w rodzinie, zdrowego stylu życia.

W zajęciach wykorzystane są specjalne narzędzia edukacyjne – ESYMULATORY

Rekrutacja grup do udziału w projekcie odbywa się do września 2020 roku.

Kontakt: malgorzata.sabalska@podrugie.pl; 603 51 94 65

Projekt „Ja nie biorę” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej