52 osoby brały udział w realizowanym przez Fundację po DRUGIE projekcie „Zwiększanie szans osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej”. W działaniu uczestniczyły osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności – kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z szerokiej oferty specjalistycznego wsparcia, która pozwalała im na znaczącą poprawę własnej sytuacji. Przede wszystkim uzyskiwali pomoc w zakresie zakwaterowania (mieszkanie treningowe, hostel, schronisko). Korzystali z pomocy doradcy zawodowego i podejmowali zatrudnienie (pracę zdobyło 26 uczestników). Do młodzieży została także skierowana praca terapeutyczna i codzienna pomoc pedagogiczna. Uczestnicy brali udział w pracy warsztatowej, uczęszczali na trening zastępowania agresji oraz wspólnie z pracownikami Fundacji po DRUGIE organizowali szereg działań aktywizujących wpływających pozytywnie na ich codzienne funkcjonowanie.

EWALUACJA PROJEKTU

O pomocy młodzieży bezdomnej

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „Zwiększanie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!