Od 2017 roku Fundacja po DRUGIE we współpracy z Fundacją Twoja Pasja i Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi realizowała projekt „Pozytywna Integracja Społeczna” skierowany do młodzieży
i młodych dorosłych (16-26 lat) z terenów rewitalizowanych warszawskiej Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

W działaniu wzięła udział prawie setka młodych ludzi, którzy dzięki uzyskiwanemu wsparciu nabywali nowe umiejętności, poprawiali wyniki w nauce, podejmowali pracę i uczyli się jak działać, by osiągać ważne, życiowe cele. 

Projekt pozwolił na skierowanie do uczestników szerokiego wsparcia. Każdy uczestnik był objęty pomocą opiekuna usamodzielnienia, z którym wspólnie przygotowywał plan działania. Młodzież miała możliwość korzystać z pomocy specjalistów – prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty uzależnień, mediatora. Brała także udział w grupach wsparcia, zajęciach socjoterapeutycznych i reedukacji. 

Ważnym elementem wsparcia udzielanym przez Fundację po DRUGIE była możliwość kwaterowania młodzieży doświadczającej bezdomności w hostelach pracowniczych. Uzyskanie zakwaterowania stanowiło często najważniejszy krok na drodze do zmiany. 

Prowadzone działania w znacznym stopniu przyczyniały się do poprawy sytuacji uczestników. O szczegółach można przeczytać w raporcie opracowanym na zakończenie projektu. 

 

RAPORT

Pozytywna Integracja Społeczna 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „Pozytywna Integracja Społeczna” został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!