„Poznawanie mnie” to program, który opracowaliśmy na podstawie walijskiej praktyki. Przywieźliśmy go ze sobą z naszego pobytu w tamtejszym zakładzie poprawczym. Może warto wprowadzić podobny program również w Polsce?

Fundacja po DRUGIE wzięła udział w wizycie studyjnej w Walii. W czasie pobytu m.in. odwiedziła tamtejszy zakład poprawczy. W zasadzie nie różni się on diametralnie od naszych ośrodków. Młodzież uczęszcza tam do szkoły (choć trzeba zaznaczyć, że w Anglii ten obowiązek spoczywa na młodych ludziach tylko do 16 roku życia), bierze udział w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach sportowych zmierzających do ich aktywizacji i pozwalających na nabywanie nowych umiejętności, uczestniczy w programach terapeutycznych.

W placówce nie ma natomiast wieloosobowych pokoi, wszyscy śpią w osobnych celach, które przypominają więzienne rozwiązania. Dodatkowo praca z młodzieżą toczy się głównie w placówce, dużo mniej jest działań poza jej murami, ale należy wyjaśnić, iż żeby trafić do placówki w Walii, trzeba się dużo bardziej „postarać” niż  w Polsce. Izolacja jest tu traktowana jako absolutna ostateczność i następuje dopiero w chwili, gdy wszystkie inne środki polegające na pracy w środowisku, zostaną wyczerpane.

Naszą uwagę i zainteresowanie zwrócił program „Poznawanie mnie”, który jest realizowany z każdym nowym wychowankiem. Program trwa ok. 5 tygodni i pozwala na poznanie wychowanka – jego mocnych i słabych stron, jego potrzeb, zainteresowań, ale również braków i trudności. Jest zbudowany w niezwykle przyjazny sposób, bo ma pomóc „nowemu” w zaadaptowaniu się do sytuacji, zrozumieniu tej sytuacji, ale co niezwykle ważne – już na samym początku pracy pozwala określić jego oczekiwania związane z pobytem i tym co będzie chciał robić po opuszczeniu placówki.

Narzędziem do pracy z wychowankiem jest zamieszczona poniżej książeczka, którą wypełnia samodzielnie. Wcześniej jednak omawia poszczególne tematy ze swoim wychowawcą prowadzącym (patronem), który będzie się nim opiekował podczas jego pobytu w placówce. Istotną część programu stanowią oczywiście rozmowy, które wychowanek i opiekun prowadzą w czasie poszczególnych sesji.

Praktyka przywieziona z Walii zrobiła na nas wrażenie, bo choć wielu może zdziwić infantylny wygląd opracowania, po zastanowieniu można dojść do wniosku, że jest w tym ukryty głębszy sens. Z jednej strony nowy wychowanek zderza się z nową, trudną rzeczywistością  – kraty, wysoki mur, z drugiej zaś dostaje właśnie tę książeczkę i rozpoczyna pierwszy indywidualny program zmierzający do zmiany stylu życia.

Poniższe tłumaczenie zostało stworzone w wersji dla dziewcząt, ale dokładnie takie samo otrzymują dziewczęta i chłopcy. Zostało napisane na podstawie materiału przywiezionego z Hillside Secure Center, opracowanego przez kadrę placówki.

Zapisz

Zapisz

GETTING TO KNOW ME

publikacja do pobrania

Fundacja po DRUGIE bierze udział w programie DAPHNE III – Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Program współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

INFORMACJA DLA PLACÓWEK, KTÓRE ZDECYDOWAŁY SIĘ SKORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI!

Prosimy o zamieszczenie z tyłu, na wydrukowanych egzemplarzach, następujących informacji:

Program ” Poznawanie mnie” został opracowany na podstawie materiału przywiezionego z wizyty studyjnej w Hillside Secure Center w Walii, która odbyła się w ramach programu DAPHNE III – „Dziewczęta stosujące przemoc – interwencja i prewencja” w Polsce prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej i współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Opracowanie: Fundacja po DRUGIE

Jednocześnie będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o skorzystaniu z proponowanej przez nas dobrej praktyki i przekazanie informacji o tym jak się sprawdza.

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!