Nasza organizacja udziela porad i wsparcia młodzieży przebywającej i opuszczającej placówki resocjalizacyjne w całej Polsce oraz rodzicom posiadającym problemy wychowawcze i rodzicom dzieci i młodzieży, które weszły w konflikt z prawem.
Zakres poradnictwa:
– problemy rodzinne;
– usamodzielnienie;
– bezdomność;
– uzależnienia;
– podstawowe porady prawne.
Udzielamy wsparcia nieletnim matkom i ojcom w zakresie ochrony ich praw i pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu wraz z dzieckiem.
Porady udzielane są drogą mailową: fundacja@podrugie.pl oraz osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania.
Close

Pin It on Pinterest