Fundacja po DRUGIE od 2015 roku prowadzi MIESZKANIA TRENINGOWE dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Mieszkania znajdują się w Warszawie. Celem programu mieszkań treningowych jest wdrożenie młodzieży w nurt życia społecznego, budowanie prawidłowych postaw, nauka odpowiedzialności i samodzielności.

Do programu przyjmowane są osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • mają 18-25 lat;
  • są mieszkańcami Warszawy (ostatnie miejscem zameldowania przed umieszczeniem w placówce);
  • są byłymi wychowankami placówek resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych;
  • są w kryzysie bezdomności lub nie mogą wrócić do swojego środowiska rodzinnego.

Obecnie w Warszawie działają dwa mieszkania treningowe dysponujące łącznie ośmioma miejscami. Każde mieszkanie objęte jest pomocą kadry Fundacji po DRUGIE, w tym przede wszystkim opiekuna mieszkań i współpracujących z nim wolontariuszy. Młodzież uzyskuje pomoc w procesie usamodzielnienia (jeśli jest nim objęta), jest obejmowana kontraktem socjalnym, uzyskuje wsparcie w aktywizacji zawodowej ze strony Urzędu Pracy m.st. Warszawy i innych instytucji. Młodzież korzysta również z właściwych terapii (uzależnienia, DDA, inne) w oparciu o ofertę funkcjonującą w mieście. Plan pracy z każdym z uczestników dostosowany jest do jego indywidualnej sytuacji i potrzeb.

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków m.st. Warszawy. 

Close

Pin It on Pinterest