Fundacja po DRUGIE swoją ofertę kieruje w szczególności do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz ich rodzin. Wsparciem obejmuje ponadto młodzież przebywającą i opuszczającą placówki typu socjalizacyjnego i domy dziecka.

FpD wspiera młodzież m.in.:

– pomagając w usamodzielnieniu (nasi pracownicy są opiekunami usamodzielnienia i pilotują przebieg całego procesu),
– pomagając w znalezieniu pracy, wykształcenia i mieszkania,
– oferując programy edukacyjne,
– oferując pomoc psychologiczną.

Aktualnie realizowane programy pomocowe:

Close

Pin It on Pinterest