Fundacja po DRUGIE rusza z kolejnym projektem, którego celem jest wspieranie młodzieży w kryzysie bezdomności. W ramach działania uczestnicy otrzymają kompleksową pomoc, dzięki której będą mieli możliwość wejścia na rynek pracy.

Zadanie jest skierowane do młodzieży i młodych dorosłych bezdomnych (18-29), przebywających na terenie Warszawy, w szczególności byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i osób opuszczających areszty śledcze i zakłady karne. Wezmą w nim również udział uczestnicy projektu mieszkań treningowych (w mieszkaniach znajdujących się na terenie Warszawy przebywają dziewczęta i chłopcy będący w procesie usamodzielnienia, nie mający możliwości pobytu w środowisku rodzinnym).

Programem zostanie objętych 50 uczestników, do których skierowane zostaną następujące formy wsparcia:

  1. Realizacja kontraktów socjalnych i Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.
  2. Udzielanie pomocy oraz doradztwa w uzyskaniu pracy.
  3. Udzielanie pomocy psychologicznej i w razie potrzeby kierowanie do terapeutów uzależnień.
  4. Udzielanie wsparcia w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz przestrzegania obowiązujących norm społecznych.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Wezmą udział w zajęciach warsztatowych stanowiących odpowiedź na ich indywidualne potrzeby – m.in. trening zastępowania agresji, edukacja zdrowotna (higiena, odżywianie, profilaktyka uzależnień, umiejętność korzystania z opieki zdrowotnej, ryzykowne zachowania seksualne), warsztaty budowania kompetencji społecznych, edukacja obywatelska.

Dostępna będzie również pomoc rzeczowa (wyżywienie, środki czystości), a uczestnicy przychodzący do biura FpD będą mieli również możliwość skorzystania z komputera, opracowania własnego cv, wyszukania ofert pracy, skorzystania z telefonu oraz przygotowania w odpowiednio zaadaptowanej w tym celu kuchni prostego posiłku (półprodukty podgrzewane w mikrofalówce, napoje ciepłe, kanapki).

Zadanie jest realizowane w biurze Fundacji po DRUGIE – ul. Smulikowskiego 4 a lok. 1
Kontakt: fundacja@podrugie.pl; 693904044

Projekt pt. „Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!