Pomoc dla młodych mam

Fundacja po DRUGIE zabiega o poprawę sytuacji nastoletnich rodziców, w szczególności młodych matek, które zachodzą w ciążę jako wychowanki placówek resocjalizacyjnych.

Polski system resocjalizacji nieletnich nie przewidział możliwości pobytu matek i dzieci w placówkach (zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych). W efekcie nieletnie dziewczęta, które rodzą dzieci wracają zwykle do swoich środowisk i przerywają proces resocjalizacji. Zdarza się również, że są rozdzielane ze swoimi dziećmi.

W 2016 roku nasza organizacja otrzymała grant z Fundacji VELUX, który umożliwił rozpoczęcie prac nad budową pierwszego w Polsce ośrodka dla matek i dzieci, który oferował będzie pracę resocjalizacyjną i wychowawczą przy jednoczesnym wspieraniu macierzyństwa.

Nadal jednak, abyśmy mogli otworzyć drzwi pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich matek i ich dzieci potrzebujemy pomocy. We współpracy z Fundacją UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej uruchomiliśmy zbiórkę środków, które umożliwią nam realizację tej inicjatywy.