Fundacja po DRUGIE, która wśród swoich współpracowników posiada wielu specjalistów z dziedziny pedagogiki, prawa, pracy socjalnej jest otwarta na dzielenie się doświadczeniami i wspieranie innych, zagranicznych podmiotów w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży.

W 2015 roku zrealizowaliśmy projekt pt. „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi”. Jego celem było wypracowanie i wdrożenie w białoruskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych standardów umożliwiających ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem i przemocą.

Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego na niezwykłym obozie dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk odbywającym się co roku we wsi Milaszki.

Dobre rozwiązania na Białorusi

Rezultaty projektu realizowanego przez Fundację po DRUGIE na Białorusi – ważny wkład w budowanie bezpiecznej przestrzeni życia dzieci i młodzieży.
czytaj dalej

Dobre praktyki na Białorusi

Szkolenia, warsztaty, spotkania z udziałem specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, wakacyjny obóz pełen edukacyjnych działań i uśmiechów najmłodszych - na Białorusi.
czytaj dalej

Aktywne uczestnictwo dzieci

Na Białorusi zostało przeprowadzone szkolenie dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą (wychowawców, pracowników socjalnych, działaczy samorządowych oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych) z zakresu aktywnego uczestnictwa dzieci. Celem szkolenia...

czytaj dalej

Wizyta studyjna

Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej i działacze młodzieżowi z Białorusi wzięli udział w wizycie studyjnej w Polsce, której celem było poznanie rozwiązań systemowych i dobrych praktyk umożliwiających przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.
czytaj dalej

Dzieci i młodzież na Białorusi

Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi.
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest