Sześć dni intensywnej pracy w środowisku międzynarodowym za nami. W ramach projektu „Point Home” razem ze specjalistami z pięciu europejskich krajów rozmawialiśmy o narzędziach i metodach pracy z młodzieżą znajdującą się bez dachu nad głową.

– Gdyby nie to, że Fundacja po DRUGIE prowadzi mieszkania treningowe dla młodzieży, gdyby nie to, że mamy możliwość wynajmowania hosteli dla młodych bezdomnych, gdyby nie schronisko dla młodzieży defoworyzowanej prowadzone przez Monar-Markot, Polska byłaby miejscem bez jakiejkolwiek oferty dla młodych – mówi Agnieszka Sikora z FpD, która prowadziła szkolenie.

W Europie brak jest rozwiązań, które uwzględniałyby fakt, iż bezdomność młodzieży (18-25 lat) jest problemem szczególnym, do którego należy stosować odrębne rozwiązania i narzędzia wsparcia. Bezdomność w generalnym podejściu dotyczy tych, którzy nie mają dachu nad głową, różnice jakie występują w populacji bezdomnych, indywidualne potrzeby ludzi dotkniętych kryzysem, nie są brane pod uwagę w takim stopniu w jakim powinny.

W spotkaniu brali udział pracownicy socjalni pracujący z osobami bezdomnymi z Włoch, Słowenii, Grecji, Portugalii i Polski. Wszyscy zgodnie twierdzą, że praca z młodzieżą doświadczającą bezdomności stanowi osobne wyzwanie i wymaga specjalistycznych rozwiązań i odpowiednio przygotowanych kadr.

– Nie jest w porządku stosowanie tej samej miary i tej samej poprzeczki wobec 18 latka i powiedzmy 55 latka – dodaje Agnieszka Sikora.

W Europie coraz silniej rozwija się inicjatywa housing first, która zakłada, że pierwszym i podstawowym prawem każdego człowieka jest posiadanie dachu nad głową. Nie ma znaczenia postawa tej osoby, jej uzależnienia, kartoteka karna, czy czas spędzony na ulicy. MIESZKANIE JEST PRAWEM.

– Wiele doświadczenia w zakresie realizacji inicjatywy housing first miała włoska grupa – opowiada uczestniczka szkolenia, Weronika Zaród. – Program działa na terenie całego kraju, nie tylko w dużych miastach.  Pozwala skupić się na indywidualnych potrzebach jednostki, podążać za nią, dostosować tempa pracy i oczekiwań do jej możliwości.

Dużo czasu uczestnicy szkolenia poświęcili również na wymianę doświadczeń w zakresie streetworkingu – sposobu budowania relacji, prowadzenia rozmowy, podejmowania działań w sytuacji wymagającej interwencji. W zakresie pracy z młodzieżą żyjącą na ulicy zwrócono uwagę na wartość peer-edukacji i włączania do pracy streetworkingowej wolontariuszy – rówieśników, którzy mogą łatwiej zdobywać zaufanie grupy.

Na przełomie 2018 i 2019 roku ukaże się opracowywana przez uczestników publikacja, która dotyczyć będzie problemu bezdomności młodzieży. Zamieszczona zostanie w niej zarówno analiza problemu jak i informacje o dobrych praktykach z Europy.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt Point Home jest realizowany w ramach programu ERASMUS+

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!