Jesteś normalnym nastolatkiem lub normalnym młodym człowiekiem. Może masz jakieś cechy fizyczne, które Ci nie odpowiadają – czujesz się za wysoki, zbyt niska, albo wolałbyś być chudszy czy mieć inny kolor włosów. Ale poza tym Twój wygląd wcale nie odróżnia Cię od Twoich rówieśników. Nie masz wypisane na czole, że byłeś w takiej czy innej placówce, że jesteś byłą wychowanką, że musisz mierzyć się z różnymi problemami w domu. Nie musisz nikomu o tym mówić – w nowej szkole, czy nowej pracy.

To Twoja prywatna sprawa.

Fundacja po DRUGIE opracowała poradnik dla młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne. W publikacji można znaleźć odpowiedzi i wskazówki dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z procesem usamodzielnienia, poszukiwaniem pracy, kontynuowaniem nauki.

Przewodnikami po „wolności” są byłe wychowanki i wychowankowie, którzy po opuszczeniu placówek starają się poukładać swoje życie. Mówią o barierach, z jakimi musieli się zmierzyć gdy znaleźli się po drugiej stronie muru, jednocześnie sugerują i wskazują różne rozwiązania, które mogą być pomocne dla ich młodszych kolegów i koleżanek wkraczających w samodzielne, dorosłe życie.

W przewodniku poruszono szereg ważnych tematów, które są związane z funkcjonowaniem młodzieży. Szczegółowo opisano zasady procesu usamodzielnienia – jedynego i najważniejszego narzędzia systemowego wspierającego byłe wychowanki i wychowanków. Sporo miejsca poświęcono poszukiwaniu pracy i mieszkania, które stanowią punkt wyjścia do prawidłowej integracji młodzieży. W poradniku zwrócono uwagę na kwestie zdrowotne i problem uzależnień.

Przewodnik ukazał się w druku i jest dostępny w siedzibie Fundacji po DRUGIE. Będzie on również rozsyłany do placówek resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Udostępniamy go również w wersji elektronicznej poniżej:

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!