Partnerzy

By skutecznie działać, niezbędna jest współpraca różnych sektorów. Fundacja po DRUGIE nawiązuje partnerstwa zarówno z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi (również spoza Polski) oraz sektorem prywatnym.
logo PoDrugie

M.St. Warszawa: współpraca w zakresie działań mających na celu wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży zagrożonej i doświadczającej bezdomności; od 2015 roku Fundacja po DRUGIE realizuje program mieszkań treningowych dofinansowany ze środków M. St. Warszawy.

logo PoDrugie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: współpraca w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących przede wszystkim profilaktyki uzależnień i przemocy.

logo PoDrugie

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich: celem KMPT jest podejmowanie działań zmierzających do eliminowania ryzyka zaistnienia tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania; przedstawicielka Fundacji po DRUGIE zasiada w gronie ekspertów powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Adama Bodnara.

logo PoDrugie

FUNDACJE VELUX: główny grantodawca w projekcie budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci.

logo PoDrugie

BANDI: firma kosmetyczna BANDI zorganizowała kampanię na rzecz budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci pt. CZYTAMY DLA MAMY. W ramach kampanii powstała książka, którą pod okiem Sylwii Chutnik napisało kilka znanych blogerek. Dochód z jej sprzedaży zasila inicjatywę budowy domu.

logo PoDrugie

DELL: firma przekazała grant, który umożliwił młodzieży przystąpienie do kursu na prawo jazdy, doposażenie siedziby fundacji, jednak najważniejszym elementem współpracy są ludzie, którzy za nią stoją. Pracownicy Dell zaangażowali się osobiście w życie młodzieży i przyjęli na siebie rolę tutorów. Dzięki temu młodzież ma możliwość nawiązanie nowych, konstruktywnych relacji, ale także uczestniczenia w ciekawych, wspólnych inicjatywach (np. działania wolontariackie, akcje sportowe).

logo PoDrugie

FUNDACJA UNAWEZA z Martyną Wojciechowską są partnerami projektu budowy domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Wspierają Fundację po DRUGIE w prowadzeniu zbiórki na ten cel i w przyszłości będą wspólnie z naszą organizacją dbać o rozwój tego miejsca i pomoc młodym matkom i ich dzieciom.

logo PoDrugie

Caritas Archidiecezji Warszawskiej: wspólna realizacja projektów m.in. działanie z zakresu edukacji kulturalnej pt. „Nie masz nic możesz mieć wszystko” dofinansowane ze środków MKiDN , projekt „Punkt Wyjścia” skierowany do osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Na co dzień współpraca w ramach wspierania osób w kryzysie bezdomności.

logo PoDrugie

Ambulans z Serca Karetka dla Bezdomnych: wspólnie z Ambulansem działamy na rzecz osób doświadczających bezdomności i ubóstwa; wolontariusze Ambulansu wspierają młodzież poprzez szkolenia z pierwszej pomocy oraz udzielanie porad zdrowotnych, z kolei młodzież włącza się w inicjatywy realizowane przez Ambulans również jako wolontariusze.

logo PoDrugie

Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności: w 2019 roku Fundacja po DRUGIE przystąpiła do Federacji, która zrzesza organizacje z całej Polski zajmujące się niesieniem pomocy osobom w kryzysie bezdomności; Fundacja po DRUGIE stara się promować działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych i zwracać uwagę na konieczność wprowadzania specjalistycznych rozwiązań dla młodych.

logo PoDrugie

Stowarzyszenie Ladies First: organizacja zrzesza kobiety biznesu, kobiety aktywne i działające na rzecz innych kobiet, od kilku lat członkinie stowarzyszenia współpracują z Fundacją po DRUGIE organizując różnego rodzaju pomoc – rzeczową, finansową, włączając się w promowanie naszych inicjatyw.