Zapowiada się dobra zabawa, nauka i niezapomniane emocje! W tym roku kolejna edycja obozowych przygód z Fundacją po DRUGIE!

Oferta wakacyjna jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 11 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Każdy uczestnik po obozie otrzyma opinię wydaną przez kadrę placówki, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania w czasie wyjazdu.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.

Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb.

Termin: 7 sierpnia 2018 – 17 sierpnia 2018 roku.

Cena: 1850 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej placówki, cena za drugą osobę wynosi 1800 zł).

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu.

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmujemy drogą mailową: malgorzata.sabalska@podrugie.pl (oryginały wypełnionych kart uczestników prosimy przesyłać pocztą na adres:

ul. Smulikowskiego 4
00-386 Warszawa

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!