Zapraszamy dzieci i młodzież do przeżycia fantastycznej przygody na corocznym obozie socjoterapeutycznym organizowanym przez Fundację po DRUGIE. Wyjeżdżamy w góry! Cieszymy się przyrodą, zabawą, wyzwaniem! Uczymy się, poznajemy, przeżywamy!

Obóz jest skierowany do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, przebywających w placówkach – domach dziecka, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych; rodzinach zastępczych i ma na celu wsparcie oddziaływań korygujących i poprawiających funkcjonowanie społeczne uczestników.
Uczestnikami obozu mogą być osoby od 13 do 18 roku życia.
Działania skierowane do uczestników opierają się na metodach pracy socjoterapeutycznej i arteterapeutycznej oraz działaniach z zakresu edukacji pozaformalnej.  Praca pedagogiczna polega na poszukiwaniu potencjałów uczestników, wspieraniu ich mocnych stron, budowaniu poczucia sprawstwa i własnej wartości.
Zaplanowane w ramach obozu działania mają charakter ramowy, bowiem nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest podążanie za grupą i umożliwienie jej realizacji jej własnych (konstruktywnych) zamierzeń.

Program podzielony został na cztery etapy:

INTEGRACJA
W działaniu wezmą udział osoby z różnych części Polski, wcześniej nie mające ze sobą kontaktu, dlatego w pierwszym etapie obozu skoncentrujemy się na wzajemnym poznawaniu i budowaniu zespołu, tworzeniu dobrej atmosfery i współodpowiedzialności za przebieg obozu i współuczestników.
Planowane działania: ustalenie zasad funkcjonowania obozu, socjoterapeutyczne gry integracyjne, zabawy na świeżym powietrzu, gry podwórkowe, ognisko, dyskoteka.
Dla kadry będzie to czas na poznanie uczestników oraz ustalenie dalszego planu działań odpowiadającego charakterowi tworzącej się grupy.

CHILL OUT
Wspólne wypoczywanie i poznawanie otoczenia, rozmowy, spacery, nocowanie pod gołym niebem, wycieczka do Aqcua Parku (Gorący Potok) – wszystko co sprzyja relaksowi i refleksji. Celem jest wsparcie procesu integracji i budowaniu bezpieczeństwa, pozwala na rozwiązanie kryzysów związanych z pierwszymi dniami tworzenia się grupy.

WYZWANIE
Góry!!! Wyprawa do Jaskini Mroźnej, wyprawa granią ze Schroniska Murowaniec do Kuźnic (możliwość podziwiania szczytów Tatr z wysoka), wspinaczka na skałki nad Białką (skoki do wody ze skał), zawody drużynowe, konkursy i poznawanie nowych rzeczy.
Celem tego etapu jest próba przekonania uczestników, że nowe nie musi oznaczać zagrożenia, a podejmowanie wyzwań pozwala stawać się lepszymi.

ZAJAWKA
Odkrywanie i rozbudzanie pasji – hip-hop, rap, graffiti, sport (gry zespołowe i indywidualne, zawody standardowe i niestandardowe ), gry terenowe, palant zbijak, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. taternik rzeźbiący w skałach).

Zwieńczeniem wspólnie spędzonego czasu będzie realizacja filmu (przy pomocy telefonów komórkowych) opowiadającego o wakacyjnej przygodzie uczestników obozu. Wszyscy uczestnicy dostaną zindywidualizowany dyplom, w którym kadra opisze ich osiągnięcia, każdy dostanie także tytuł opowiadający o jego mocnych stronach np. super pomagacz, tatromaniak, chodzące wsparcie, człowiek orkiestra itp.

MIEJSCE:
Gościniec Bartek; Bukowina Tatrzańska
Gościniec posiada pokoje wieloosobowe (do 6 osób), częściowo z łazienkami, część łazienek mieści się na korytarzu.
Trzy posiłki dziennie i najlepsza kuchnia pod słońcem (w menu to co dzieci i młodzież lubią najbardziej: naleśniki, pierogi, kotlety schabowe, spaghetti oraz możliwość realizacji zachcianek uczestników).

KADRA:
Obóz prowadzić będzie Anna Schmidt na co dzień (od wielu lat) prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną „Mały Książę” na warszawskiej Pradze oraz klub młodzieżowy „Dobre FLOW”. Jest liderką grupy dziecięcej i młodzieżowej HOPE4Street, w ramach której tworzy nie tylko wyjątkowy zespół, ale przede wszystkim pomaga w rzeczywistym korygowaniu postaw i rozbudzaniu ambicji. Pracuje głównie w oparciu o metody socjoterapii i twórczej resocjalizacji. Pochodzi z Nowego Targu i góry są jej środowiskiem naturalnym 😉
W zespole są także socjoterapeuci, pedagodzy, psychologowie posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania.
Przewidujemy co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, plus kierownika obozu.

DODATKOWO:
Wszyscy uczestnicy obozu otrzymają opinię sporządzoną przez kadrę, której celem będzie wskazanie trudności i potencjałów związanych z ich funkcjonowaniem w nowej grupie, opisanie umiejętności przestrzegania zasad, zaangażowania w proponowane działania. Opinie będą miały na celu wniesienie do codziennej pracy z młodzieżą nowych spostrzeżeń i innego spojrzenia na poszczególne osoby, które nie zawsze jest możliwe w czasie pracy w placówce.

TERMIN:
9 lipca 2017 (wyjazd) – 20 lipca 2017 (powrót)
PEŁNE 10 dni dobrej zabawy!!!

Organizacja podróży: Ze względu na fakt, iż uczestnicy pochodzić będą z całej Polski zaplanowane zostaną dwa miejsca zbiórki: w Warszawie i w Krakowie, jednak szczegóły dotyczące podróży zostaną ustalone po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

KOSZT:
1700 zł/osoba (w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z placówki, cena za drugą osobę – 1600 zł)
Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Fundację po DRUGIE, przelewem.

DODATKOWE INFORMACJE:
Małgorzata Sabalska – koordynator obozu
T. 603 519 465
malgorzata.sabalska@podrugie.pl

Karta uczestnika obozu – do pobrania