Rusza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA. Jak co roku planujemy połączyć zadania edukacyjne z zabawą. Codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki, zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

Oferta wakacyjna jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 12 do 18 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Każdy uczestnik po obozie otrzyma opinię wydaną przez kadrę obozu, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania w czasie wyjazdu.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.

Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb, pensjonat Staszelówka

Termin: 22 czerwca – 1 lipca 2019 roku. (10 dni)

Cena: 1750 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej placówki, cena za drugą osobę wynosi 1700 zł).

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu.

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmujemy drogą mailową: malgorzata.sabalska@podrugie.pl

Prosimy o zamieszczenie w mailu informacji o liczbie uczestników i ich wieku; w najbliższym czasie na naszej stronie zamieścimy dokumenty do pobrania, które będzie trzeba wypełnić i odesłać pocztą. 

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!