W ramach projektu „Nowy wspaniały człowiek” powstał program edukacyjny ukierunkowany na pracę z młodzieżą wywodzącą się z rodzin dotkniętych przemocą w związku z alkoholem. Program został przetestowany w czterech placówkach w grupach dziewcząt i chłopców, którzy w swoim środowisku rodzinnym doświadczyli uzależnień dorosłych i przemocy.

Program edukacyjny koncentruje się wokół trzech zagadnień: panowania nad emocjami, motywacji do działania na rzecz zmiany własnej sytuacji i świadomego podejścia do sytuacji rodzinnej (w tym również budowania umiejętności wypełniania ról społecznych w dorosłym życiu).

Praca nad programem przebiegała w trzech etapach. Najpierw został opracowany przez specjalistów Fundacji po DRUGIE, którzy na co dzień pracują z młodzieżą przebywającą i opuszczającą placówki (zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, domy dziecka). Następnie trafił w ręce młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia, która po zapoznaniu się z nim naniosła swoje uwagi i wskazówki. Trzeci etap polegał na przeprowadzeniu pilotażu w pięciu grupach odbiorców.

Program można pobrać na stronie Fundacji po DRUGIE w zakładce dla kadr – publikacje.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z ewaluacją projektu.

EWALUACJA PROJEKTU

Nowy Wspaniały Człowiek

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!