• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Jak kształtować właściwe postawy młodzieży wobec seksualności i przygotowywać młodzież do prawidłowego pełnienia ról matki i ojca – to główne tematy międzynarodowego treningu, który Fundacja po DRUGIE zorganizowała w Bukowinie Tatrzańskiej. W działaniu wzięli udział partnerzy z kilku europejskich krajów: Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Litwy oraz Polski.

Przez siedem dni uczestnicy treningu (kadra, która na co dzień pracuje z młodzieżą) wymieniali się doświadczeniem i wiedzą, prezentowali różne narzędzia i metody pracy. Fundacja po DRUGIE przedstawiła swój program edukacyjny „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…”, w którym wykorzystuje m.in. specjalne lalki REALITYWORKS imitujące niemowlęta. Lalki płaczą i domagają się uwagi rodzica – muszą być nakarmione, przewinięte, nawet odpowiednio ubrane. Opiekę nad lalką cały czas śledzi komputer.

– To bardzo ważny projekt – mówi Agnieszka Sikora, która prowadziła szkolenie. – Możliwość opieki nad „dzieckiem”, którą dzięki specjalnym lalkom dajemy młodzieży jest znaczącym doświadczeniem i ma duże walory profilaktyczne.

W czasie międzynarodowego treningu próbę opieki nad lalką podjęli dorośli uczestnicy.

– W naszej opinii to bardzo ważne, by osoby szkolące, prowadzące warsztaty mogły również poznać narzędzie w oparciu o które wykonują swoją pracę – dodaje Agnieszka Sikora.

Partnerzy z Włoch – Associazione Dafne – dzielili się swoim doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy domowej. Przedstawili szereg narzędzi, które pozwalają na budowanie właściwego podejścia do tego problemu. Litewska i rumuńska organizacja skoncentrowała się na zagadnieniach z zakresu edukacji seksualnej, zaś partner z Hiszpanii przedstawił w jaki sposób zapobiegać ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Ważnym elementem treningu był także happening, który wszyscy uczestnicy zorganizowali w Zakopanem. Działanie dotyczyło profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych. Uczestnicy mieli kartki z hasłami mówiącymi o bezpiecznym seksie i rozdawali prezerwatywy przechodniom.

Pracownicy młodzieżowi przygotowali również film profilaktyczny,  a obecnie pracują nad wspólną publikacją, w której podzielą się swoją wiedzą i prezentowanymi w czasie działania narzędziami.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „NOT TO FAST, NOT TO MUCH” został zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!