Fundacja po DRUGIE zabiega o poprawę sytuacji nieletnich rodziców, w szczególności młodych matek, które zachodzą w ciążę jako wychowanki placówek resocjalizacyjnych. Polski system resocjalizacji nieletnich nie przewidział możliwości pobytu matek i dzieci w placówkach (zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych). W efekcie nieletnie dziewczęta, które rodzą dzieci wracają zwykle do swoich środowisk i przerywają proces resocjalizacji. Zdarza się również, że są rozdzielane ze swoimi dziećmi.
 
W 2016 roku nasza organizacja otrzymała grant z Fundacji VELUX, który umożliwił rozpoczęcie prac na budową pierwszego w Polsce ośrodka dla matek i dzieci, który oferował będzie pracę resocjalizacyjną i wychowawczą przy jednoczesnym wspieraniu macierzyństwa.

Film został zrealizowany w 2014 roku i opowiada o dziewczętach z placówek resocjalizacyjnych, które rodzą dzieci. Zachęcamy również do zapoznania się z raportem pt. „Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych”.

Film i raport powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. S. Batorego.

Rzecznik Praw Dziecka o nieletnich matkach

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak skrytykował marginalizowanie problemu nieletnich matek i nieletnich ciężarnych z placówek resocjalizacyjnych. Zwrócił się o wsparcie dla młodych dziewcząt i ich dzieci do resortów sprawiedliwości, pracy i edukacji.

czytaj dalej

RAPORT – nieletnie ciężarne i nieletnie matki

Fundacja po DRUGIE opublikowała Raport dotyczący sytuacji nieletnich ciężarnych i nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych. Treść dokumentu uzasadnia konieczność utworzenia oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt.

czytaj dalej

Przełom w sprawie nieletnich matek?

Nieletnie ciężarne i nieletnie matki z placówek resocjalizacyjnych powinny mieć swoje miejsce i specjalistyczne wsparcie – ustaliła Rada Programowa projektu „Chcę być z Tobą MAMO!”.

czytaj dalej

Nadzieja dla nieletnich matek

Sytuacja nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych zaniepokoiła Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zobowiązała się do przeanalizowania sytuacji dziewcząt i ich dzieci.

czytaj dalej

Czy nic nie można zrobić dla nieletnich matek?

Dom samotnej matki, powrót do zdemoralizowanego środowiska rodzinnego, rozłąka z dzieckiem, wreszcie oddanie go do adopcji – to wachlarz najczęściej stosowanych rozwiązań wobec nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych.

czytaj dalej

Perspektywa ciężarnych wychowanek

Ciężarne wychowanki placówek resocjalizacyjnych przyznają, że zajście w ciążę jest w ich przypadku głównie wynikiem „wpadki”. Zakładają, że pojawienie się dziecka zmieni ich życie i sprawi, że staną się bardziej odpowiedzialne.

czytaj dalej

O nieletnich ciężarnych na Uniwersytecie Łódzkim

To, że dzieci rodzą dzieci nie jest odkryciem XXI wieku. Niezwykłą bolączką jest jednak fakt, że mimo ogromnego postępu naszej cywilizacji dzieci rodzące dzieci nie są uwzględnione w systemie wsparcia w sposób odpowiadający ich potrzebom i właściwy ze społecznego punktu widzenia.

czytaj dalej