Fundacja po DRUGIE zabiega o poprawę sytuacji nieletnich rodziców, w szczególności młodych matek, które zachodzą w ciążę jako wychowanki placówek resocjalizacyjnych. Polski system resocjalizacji nieletnich nie przewidział możliwości pobytu matek i dzieci w placówkach (zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych). W efekcie nieletnie dziewczęta, które rodzą dzieci wracają zwykle do swoich środowisk i przerywają proces resocjalizacji. Zdarza się również, że są rozdzielane ze swoimi dziećmi.
 
W 2016 roku nasza organizacja otrzymała grant z Fundacji VELUX, który umożliwił rozpoczęcie prac na budową pierwszego w Polsce ośrodka dla matek i dzieci, który oferował będzie pracę resocjalizacyjną i wychowawczą przy jednoczesnym wspieraniu macierzyństwa.

Film został zrealizowany w 2014 roku i opowiada o dziewczętach z placówek resocjalizacyjnych, które rodzą dzieci. Zachęcamy również do zapoznania się z raportem pt. „Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych”.

Film i raport powstały w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. S. Batorego.

Ja, mama

Ruszył projekt JA MAMA dedykowany młodym matkom i ciężarnym dziewczętom z Warszawy. Będą mogły uzyskać specjalistyczne wsparcie i wziąć udział w warsztatach, które pomogą im lepiej radzić sobie w roli matki.

czytaj dalej

Ośrodek dla nieletnich matek

Fundacja po DRUGIE rozpoczyna przygotowania do stworzenia pierwszego w Polsce ośrodka rodzinnego dla nieletnich matek (dziewcząt z placówek resocjalizacyjnych) i ich dzieci.

czytaj dalej

Kolejny krok

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne spotkanie dotyczące sytuacji nieletnich i małoletnich matek. Spotkanie owocne bowiem…

czytaj dalej

Ten sam punkt?

Rozwiązanie sytuacji nieletnich matek i utworzenie oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych postulowane przez Fundację po DRUGIE ciągle stoi pod znakiem zapytania.

czytaj dalej

MPiPS – dane w sprawie nieletnich matek

Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa obecnie 26 małoletnich matek, które zostały rozdzielone od dzieci.

czytaj dalej

Pomoc dla nieletnich matek

Rozpoczęły się prace międzyresortowe nad przygotowaniem rozwiązań systemowych dotyczących nieletnich ciężarnych i matek z placówek resocjalizacyjnych.

czytaj dalej

Oddaj głos w słusznej sprawie!

Fundacja po DRUGIE wystartowała w konkursie Fundacji AVIVA – To dla mnie ważne. Chcemy zrealizować projekt, który pozwoli nam skuteczniej wspierać nastoletnie matki, ale również ojców.

czytaj dalej