Fundacja po DRUGIE wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Spotkanie dotyczyło ciąży i macierzyństwa wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

– Zastanawiamy się mocno czym jest resocjalizacja – czy to rzeczywistość, czy mit – rozpoczęła konferencję  Elżbieta Matejka z Ministerstwa Edukacji Narodowej. – W praktyce jest tak wiele problemów, że konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które będą je minimalizować. Dziś zastanawiamy się jak rozwiązywać problem nieletnich matek przebywających w placówkach, co robić, żeby dziewczęta, które z domu nie wyniosły prawidłowych wzorców macierzyńskich, były dobrymi matkami.

Matejka pytała, czy to co dziś robimy i to jak pomagamy jest odpowiednie i wystarczające. Spotkanie otworzyła pytaniem czy powinniśmy ulepszać już istniejące rozwiązania, czy może powinniśmy poszukiwać nowych dróg.

Pretekstem do zorganizowania spotkania był RAPORT Fundacji po DRUGIE dotyczący sytuacji nieletnich ciężarnych i nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych, który powstał w ramach projektu „Chcę być z Tobą MAMO!”.

Raport zaprezentowała prezeska Agnieszka Sikora i dr Renata Szczepanik z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wystąpienie wzbudziło liczne emocje wśród uczestników.

Wychowawcy z placówek potwierdzali, iż obecne rozwiązania dotyczące nieletnich matek są niewystarczające. Mówili o trudnościach, z którymi muszą sobie radzić starając się, by ich wychowanki nie były rozdzielone od dzieci i otrzymały możliwie największe wsparcie w macierzyństwie.

Często stosowanym rozwiązaniem w przypadku dziewcząt, które nie mogą wrócić do swoich rodzinnych domów wraz z dzieckiem jest umieszczanie ich w domach samotnej matki. Część wychowawców stoi na stanowisku, że placówki te nie są najlepszym miejscem dla wychowanek. Brakuje w nich specjalistycznej kadry i oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym.

Aniela Świątek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej zaprezentowała kilka historii wychowanek placówki, które wskazały na poważne braki systemowe w zakresie wsparcia nieletnich matek. By zapewnić wychowankom właściwe wsparcie placówka musiała nawet podjąć interwencję u Rzecznika Praw Dziecka.

Aniela Świątek wskazała na dobrą współpracę z Domem Samotnej Matki w Odolanowie, ale jednocześnie podkreśliła w swoim wystąpieniu, że najlepszym rozwiązaniem dla tej grupy nieletnich, które po urodzeniu dziecka nie mogą otrzymać wsparcia w środowisku, byłoby pozostawienie ich wraz  z dzieckiem w placówce resocjalizacyjnej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej od 2005 roku zabiega o stworzenie takiej możliwości w swojej placówce. Niestety – bezskutecznie.

Obecnie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przebywają 43 ciężarne wychowanki. 21 wychowanek jest urlopowana z powodu ciąży. W placówkach tych umieszczonych jest również 21 matek – wszystkie są rozdzielone ze swoimi dziećmi.

W Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii jest 11 ciężarnych wychowanek i 4 ciężarne na urlopach. W placówkach tych umieszczono również 7 nieletnich matek.

(Dane ORE zebrane 16-24.10.2013)

Projekt Fundacji po DRUGIE „Chcę być z Tobą MAMO” został dofinansowany ze środków Fundacji Batorego.

 

 

 

Zapisz