Czy sztuka może mieć wpływ na życie człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji? W jaki sposób oddziaływania poprzez teatr, muzykę, ruch mogą kształtować tożsamość i wspierać w poszukiwaniu nowej, życiowej drogi? – odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać przez cały rok realizując projekt „Nie masz nic. Możesz mieć wszystko”.

W ramach zadania, w którym uczestniczyć będą trzy różne grupy, powstawał będzie spektakl teatralny. Do pracy nad nim zaprosiliśmy:

Reżyseria została powierzona  aktorkom – Małgorzacie Lewińskiej i Zuzannie Gaińskiej, które dwa lata temu zrealizowały z Fundacją po DRUGIE projekt „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny”. Wówczas w projekcie uczestniczyli chłopcy z Zakładu Poprawczego w Konstantynowie Łódzkim, młodzież głucha i niedosłysząca oraz seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi.

– Doświadczenie sprzed dwóch lat pokazuje, że integrowanie różnych grup poprzez sztukę i wspólne działania, ale również praca na scenie, przynoszą niespodziewane rezultaty – mówi Agnieszka Sikora, która inicjowała pracę nad obydwoma projektami. – Młodzież i seniorki biorące udział w projekcie „Krzyk” w zupełnie zaskakujący dla nas sposób, odnaleźli się jako grupa, zespół, ale również otworzyli się i podjęli się wyzwań, które wielu z nich wcześniej wydawały się być poza ich zasięgiem. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w życie podobne działanie.

Uczestnicy nowego projektu „Nie masz nic. Możesz mieć wszystko” swoją pracę rozpoczynają od udziału w warsztatach, które mają pomóc im w przełamaniu własnych ograniczeń, poznawaniu nowych form wyrazu, odkrywaniu siebie. Na pierwszym etapie projektu odbywać się będą również spotkania integracyjne, w czasie których grupy będą się poznawać i uczyć międzypokoleniowej współpracy.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie scenariusza i praca nad spektaklem.

– Hasłem wywoławczym jest tytuł projektu – wyjaśnia Agnieszka Sikora. – Opracowując działanie od początku myśleliśmy o czymś pozytywnym. W pracę zaangażowaliśmy osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności i chcielibyśmy obudzić nie tylko w nich, ale również w odbiorcach nadzieję na zmianę, na coś lepszego, może nawet na szczęście.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt „Nie masz nic. Możesz mieć wszystko. Pozytywna integracja społeczna przez sztukę” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowiego

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!