Cyberbulling, fishing, stalking, mowa nienawiści – wszystkie te hasła zna już młodzież uczestnicząca w projekcie „Nie daj się złapać w SIECI”. Dziewczęta i chłopcy z kilku placówek resocjalizacyjnych w całej Polsce nie tylko uczą się o tym jakie zagrożenia mogą wiązać się z korzystaniem z internetu, ale również o tym jak się przed nimi chronić.

Projekt „Nie daj się złapać w SIECI” realizowany przez Fundację po DRUGIE już kolejny raz ma na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.Wcześniej realizowany był w formie warsztatów prowadzonych w placówkach, tym razem FpD zorganizowała wyjazd edukacyjny w ramach którego przez trzy dni młodzież i trenerzy prowadzili warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

– Idea wyjazdu edukacyjnego wzięła się z doświadczeń naszej organizacji wynikających z prowadzenia projektów poza placówkami – mówi Agnieszka Sikora, prezeska FpD. – Działania organizowane poza murem ośrodka – w klubie, w przestrzeni miejskiej, w kinie – sprawiają, że młodzież staje się bardziej aktywna i skoncentrowana na zadaniach, które ma do wykonania. Ważnym elementem jest także możliwość nawiązywania kontaktów rówieśniczych z koleżankami i kolegami z innych ośrodków.

Choć ktoś mógłby zarzucić takim inicjatywom, że budowanie relacji młodzieży przebywającej w placówkach z koleżankami i kolegami z tego samego środowiska może mieć niekorzystny wpływ, FpD stoi na stanowisku, że właśnie w takim otoczeniu młodzież powinna uczyć się pracować i bawić w sposób konstruktywny.

– Gdy wychowanki i wychowankowie wychodzą na tzw. wolność – kontynuuje Agnieszka Sikora – właśnie w tej grupie budują swoje dalsze relacje. Jest to zupełnie naturalne, bo w tym środowisku czują się akceptowani, nie są inni, gorsi, bo mają podobne doświadczenia.

Wyjazd edukacyjny odbył się w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Młodzież uczestnicząca w projekcie przygotowała pod okiem opiekunów prezentacje i działania warsztatowe dotyczące tematyki projektowej.

– Opracowane przez młodzież materiały były na wysokim poziomie – mówi Małgorzata Cwalina, która była jedną z trenerek w projekcie. – Dziewczęta i chłopcy byli dobrze przygotowani i trzeba przyznać zaskoczyli nas bardzo pozytywnie.

Dużo emocji wywołała dyskusja wokół korzystania z internetu w czasie pobytu w placówce. Dla przebywających w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych dziewcząt i chłopców sieć jest jednym z ważniejszych łączników z rzeczywistością spoza murów. W wielu placówkach korzystanie z niej jest jednak bardzo ograniczone.

– Młodzież oczywiście chciałaby, żeby wyglądało to inaczej. Nie dostrzega ona zagrożeń, które widzi kadra ośrodków – dodaje Małgorzata Cwalina. – Wychowankowie nie chcą być w tym zakresie kontrolowani i ograniczani, bo w ich przekonaniu sposób w jaki korzystają z sieci nie zagraża bezpieczeństwu.

W czasie wyjazdu szkoliła się również kadra.

– Bez wątpienia nasza rzeczywistość rozwija się tak szybko, – mówi Małgorzata Cwalina – że niezbędne jest ciągłe podnoszenie umiejętności. Pojawiają się coraz to nowe formy zagrożeń, które pracujący z młodzieżą powinni rozpoznawać, o których powinni edukować, a także posiadać wiedzę w zakresie właściwej interwencji.

Po odbytym szkoleniu przez młodzieżą kolejne zadanie. Zdobytą wiedzą ma się podzielić ze swoimi koleżankami i kolegami w placówce.

Projekt Nie daj się złapać w SIECI jest dofinansowany ze środków Fundacji VELUX w ramach programu Fundacji Dzieci Niczyje Bezpieczne Dzieciństwo.