Fundacja po DRUGIE zorganizowała międzynarodowy trening dla europejskich specjalistów zajmujących się problematyką bezdomności. W czasie blisko tygodniowego spotkania praktycy wymieniali się doświadczeniami i wspólnie zastanawiali nad rozwiązaniami, które pozwolą na takie wspieranie młodych osób (18-25 lat), by stworzyć szansę na przerwanie ich kryzysu.

Podczas spotkania specjaliści z Włoch, Portugalii, Słowenii, Grecji i Polski wypracowali kilka ważnych rekomendacji dotyczących zapobiegania i rozwiązywania  problemu bezdomności młodych. Oto one:

1/ Niedopuszczalne jest, aby młodzi ludzie żyli na ulicach. Każdy bezdomny młody człowiek powinien mieć dach nad głową, dostęp do edukacji i / lub pracy, dobrych usług zdrowotnych i profesjonalnego wsparcia.

2/ Problem bezdomności wśród młodzieży wymaga specjalnych narzędzi i różnych podejść.

3/ Bezdomność młodzieży powinna być traktowana jako oddzielny problem społeczny.

4/ Programy poświęcone bezdomnej młodzieży powinny działać na rzecz jej pozytywnego włączania w życie społeczeństwa. i

5/ Powinniśmy wspierać młodych ludzi przed ukończeniem przez nich 18 lat, tak by zapobiegać ich bezdomności. Młodzież w różnych trudnych i / lub ryzykownych sytuacjach (w rodzinach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w instytucjach itp.) powinna otrzymać narzędzia i wsparcie specjalistyczne i rozwiązania umożliwiające takie wejście w dorosłe życie, w którym zapewnia się jej dach nad głową.

6/ Powinny istnieć specjalne akademiki, schroniska, domy szkoleniowe, programy mieszkaniowe i centra dzienne dla młodych bezdomnych.

7/ Dostęp do specjalistów powinien być bezpłatny i dostępny we wszystkich regionach (nie tylko dużych miastach).

8/ Podejścia do problematyki bezdomności wśród młodzieży powinny być zróżnicowane: od redukcji szkód po bardziej ustrukturyzowane programy terapeutyczne.

9/ Osoby pracujące z młodzieżą bezdomną powinny być specjalnie przeszkolone i odpowiadać na faktyczne potrzeby młodzieży. Powinny być na bieżąco z nowymi badaniami, nowymi narzędziami, strategiami, programami, z edukacyjnymi. Powinny znać  kulturowy i społeczny kontekst życia młodych ludzi.

10/ Instytucje, programy, pracownicy służby zdrowia i inne organizacje powinny współpracować i udzielać zintegrowanego wsparcia. Holistyczne spojrzenie i wsparcie powinno przysługiwać każdej osobie wymagającej pomocy.

11/ Pomoc dla młodych ludzi w kryzysie bezdomności powinna uwzględniać ich różnorodność (religia, kultura, pochodzenie rodzinne, orientacja seksualna itp.).

12/ Młodzież bezdomna powinna mieć szansę i możliwość zabawy, realizowania swoich pasji i różnych form spędzania wolnego czasu.

13/ Istniejące dobre praktyki powinny być lepiej upowszechniane między krajami, regionami, instytucjami.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Point Home – projekt realizowany w Programie ERASMUS + 

Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!