• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Projekt Pozytywna Integracja Społeczna jest realizowany od września 2017 roku. Jego główny cel to aktywizacja społeczna, edukacyjna
i zawodowa młodzieży z warszawskiej Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. W pierwszym etapie działania wzięło udział 38 uczestników – dziewcząt i chłopców, którzy starali się zmienić swoje życie.

W ramach projektu przewidziano szereg działań i form wsparcia, które pozwalały uczestnikom pracować nad lepszym funkcjonowaniem, rozwijać zainteresowania i pasje, lepiej rozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość.

Młodzież brała udział w warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, korzystała z pomocy reedukatorów, psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień. Dodatkowym atutem programu była możliwość zabezpieczenia dachu nad głową osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności. Z tej możliwości skorzystało 12 osób.

 

EWALUACJA

Pozytywna Integracja Społeczna

 

Projekt jest realizowany we współpracy Fundacji po DRUGIE, Fundacji Twoja Pasja oraz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i został dofinansowany ze środków m.st. Warszawy

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Close

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!