Mieszkanie dla osób LGBT

W Warszawie działa mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT (18-29 lat) dysponujące trzema miejscami (z możliwością utworzenia czwartego w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji).

W mieszkaniu mogą przebywać osoby spełniające przede wszystkim następujące kryteria rekrutacyjne:

 • są w wieku od 18 do 29 lat;
 • deklarują chęć pobytu w mieszkaniu dla osób LGBT, do których przynależą z uwagi na ich tożsamość płciową i/lub orientację psychoseksualną;
 • deklarują chęć poprawy własnej sytuacji i podjęcie działań zmierzających do pokonania kryzysu.

Najważniejsze zasady obowiązujące mieszkańców są dokładnie takie same jak w przypadku mieszkań treningowych prowadzonych przez Fundację po DRUGIE, czyli:

  Najważniejsze zasady obowiązujące mieszkańców to:

  • TRZEŹWOŚĆ – w mieszkaniu nie można przebywać pod wpływem środków odurzających, mieszkańcy są zobowiązani do utrzymywania abstynencji.
  • PRACA – czyli podejmowanie działań na rzecz poprawy własnej sytuacji – np. kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, udział w terapii.
  • SPOTKANIE – młodzież ma obowiązek pozostawania w stałym kontakcie z opiekunem mieszkania oraz kadrą organizacji.

  Mieszkanie interwencyjne jest prowadzone we współpracy czterech organizacji: Kampanii Przeciwko Homofobii, Stowarzyszenia Lambda, Stowarzyszenia My, Rodzice oraz Fundacji po DRUGIE i jest finansowane ze środków tych organizacji.

  Unaweza
  Fundacje VELUX