Mieszkania treningowe

Od 2015 roku w Warszawie Fundacja po DRUGIE prowadzi mieszkania treningowe dla młodzieży znajdującej się w kryzysie bezdomności (18-25 lat). Beneficjentami programu, którego głównym celem jest wspieranie młodzieży w procesie usamodzielnienia i integracji społecznej, są przede wszystkim dziewczęta i chłopcy po placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu zostają objęci wsparciem opiekuna i zespołu FpD.
Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców Warszawy i został dofinansowany ze środków miasta.
Koordynatorka programu:
Małgorzata Sabalska
T. 601 405 598

Trening w Hiszpanii

Chłopcy, którzy od lipca mają zamieszkać w prowadzonych przez Fundację po DRUGIE mieszkaniach treningowych jadą do Hiszpanii.

czytaj dalej

Mieszkania treningowe – przygotowania

Fundacja po DRUGIE rozpoczęła już realizację Programu Readaptacji, którego celem jest wspieranie usamodzielnienia wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych z Warszawy.

czytaj dalej