Mieszkania treningowe

Od 2015 roku w Warszawie Fundacja po DRUGIE prowadzi mieszkania treningowe dla młodzieży znajdującej się w kryzysie bezdomności (18-25 lat). Beneficjentami programu, którego głównym celem jest wspieranie młodzieży w procesie usamodzielnienia i integracji społecznej, są przede wszystkim dziewczęta i chłopcy po placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu zostają objęci wsparciem opiekuna i zespołu FpD.
Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców Warszawy i został dofinansowany ze środków miasta.
Koordynatorka programu:
Małgorzata Sabalska
T. 603 519 465

Mieszkańcy na swoim

Kolejni uczestnicy projektu mieszkań treningowych skierowanego do młodzieży w kryzysie bezdomności zakończyli swój udział z sukcesem!

czytaj dalej

Warzywa i owoce na start

Od stycznia producenci i dystrybutorzy żywności działający na Rynku Hurtowym w Broniszach wspierają swoimi dostawami podopiecznych Fundacji po DRUGIE.

czytaj dalej

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna – tak chcemy nazywać to, co powinno stać się udziałem młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.

czytaj dalej

Na starcie

Mieszkania treningowe dla byłych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych – kolejny etap projektu.

czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest