Mieszkania treningowe

Od 2015 roku w Warszawie Fundacja po DRUGIE prowadzi mieszkania treningowe dla młodzieży znajdującej się w kryzysie bezdomności (18-25 lat). Beneficjentami programu, którego głównym celem jest wspieranie młodzieży w procesie usamodzielnienia i integracji społecznej, są przede wszystkim dziewczęta i chłopcy po placówkach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu zostają objęci wsparciem opiekuna i zespołu FpD.
Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców Warszawy i został dofinansowany ze środków miasta.
Koordynatorka programu:
Małgorzata Sabalska
T. 603 519 465

Mieszkania treningowe 2018-2019

Mieszkania treningowe dedykowane młodzieży i młodym dorosłym (18-25 lat) są prowadzone przez Fundację po DRUGIE od 2015 roku. Przez te lata program rozwija się i korzysta z niego (z dobrym skutkiem) coraz więcej młodych ludzi.W ramach mieszkań młodzież uzyskuje...

czytaj dalej

Coraz lepsi

W 2018 roku w programie mieszkań treningowych wzięło udział 29 uczestników, w tym: 11 kobiet i 18 mężczyzn. Zdecydowana większość miała za sobą doświadczenie pobytu w instytucji.
czytaj dalej

Mieszkańcy na swoim

Kolejni uczestnicy projektu mieszkań treningowych skierowanego do młodzieży w kryzysie bezdomności zakończyli swój udział z sukcesem!
czytaj dalej

Warzywa i owoce na start

Od stycznia producenci i dystrybutorzy żywności działający na Rynku Hurtowym w Broniszach wspierają swoimi dostawami podopiecznych Fundacji po DRUGIE.
czytaj dalej

Pozytywna integracja społeczna

Pozytywna integracja społeczna – tak chcemy nazywać to, co powinno stać się udziałem młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne.
czytaj dalej
Close

Pin It on Pinterest